13. Mångkulturell vardag Flashcards Preview

ABI: Ruotsi > 13. Mångkulturell vardag > Flashcards

Flashcards in 13. Mångkulturell vardag Deck (96)
Loading flashcards...
1

elinolot

levnadsförhållanden, -förhållandena

2

erityispiirre

ett särdrag, särdraget, särdrag, särdragen 5

3

inhimillisyys

mänsklighet, -en

4

juurettomuus

rotlöshet, -en

5

juuret

(en rot, roten), rötter, rötterna 3

6

kehitysmaa

ett u-land, u-landet, u-länder, u-länderna 3*

7

kokemus

en erfarenhet, erfarenheten, erfarenheter, erfarenheterna 3

8

koti-ikävä

hemlängtan (tpm)

9

kotikielen opetus

hemspråksundervisning, -en

10

kotimaa

ett hemland, hemlandet, hemländer, hemländerna 3*

11

kulttuuriero

en kulturskillnad, kulturskillnaden, kulturskillnader, kulturskillnaderna 3

12

kärsimys

lidande, -t

13

köyhyys

fattigdom, -en

14

luonnonmullistus

en naturkatastrof, naturkatastrofen, naturkatastrofer, naturkatastroferna 3

15

maahanmuuttaja, siirtolainen

en invandrare, invandraren, invandrare, invandrarna 5; en immigrant, immigranten, immigranter, immigranterna 3

16

maahanmuutto

invandring, -en; immigration, -en

17

maastamuutto

utvandring, -en; emigration, -en

18

maastamuuttaja

en utvandrare, utvandraren, utvandrare, utvandrarna 5; en emigrant, emigranten, emigranter, emigranterna 3

19

muukalainen

en främling, främlingen, främlingar, främlingarna 2

20

muukalaisvihamielisyys

främlingsfientlighet, -en

21

nälkä

hunger, -n

22

nälänhätä

svält, -en

23

oikeudenmukaisuus

rättvisa, -n

24

oikeus

en rättighet, rättigheten, rättigheter, rättigheterna 3

25

oleskelulupa

ett uppehållstillstånd, uppehållstillståndet, uppehållstillstånd, uppehållstillstånden 5

26

olot, olosuhteet

(ett förhållande, förhållandet), förhållanden, förhållandena 4

27

pako

en flykt, flykten, flykter, flykterna 3

28

pakolainen

en flykting, flyktingen, flyktingar, flyktingarna 2

29

pakolaisleiri

ett flyktingläger, flyktinglägret, flyktingläger, flyktinglägren 5

30

paluumuuttaja

en återflyttare, återflyttaren, återflyttare, återflyttarna 5