11. Samhälle och ekonomi Flashcards Preview

ABI: Ruotsi > 11. Samhälle och ekonomi > Flashcards

Flashcards in 11. Samhälle och ekonomi Deck (121)
Loading flashcards...
1

eduskunta

en riksdag, riksdagen, riksdagar, riksdagarna 2

2

eduskuntavaalit

ett riksdagsval, -et

3

ehdokas

en kandidat, kandidaten, kandidater, kandidaterna 3

4

enemmistö

en majoritet, majoriteten, majoriteter, majoriteterna 3

5

hallitus (maan)

en regering, regeringen, regeringar, regeringarna 2

6

hallitus (yhdistyksen)

en styrelse, styrelsen, styrelser, styrelserna 3

7

hyvinvointi (yhteiskunnallinen)

välfärd, -en

8

jäsen

en medlem, medlemmen, medlemmar, medlemmarna 2

9

kannattaja

en anhängare, anhängaren, anhängare, anhängarna 5

10

kansalainen

en medborgare, medborgaren, medborgare, medborgarna 5

11

kansalaisaloite

ett medborgarinitiativ, medborgarinitiativet, medborgarinitiativ, medborgarinitiativen 5

12

kansanedustaja

en riksdagsledamot, riksdagsledamoten, riksdagsledamöter, riksdagsledamöterna 3*

13

kansanäänestys

en folkomröstning, folkomröstningen, folkomröstningar, folkomröstningarna 2

14

kokous

ett möte, mötet, möten, mötena 4

15

kunnallispolitiikko

en kommunalpolitiker, kommunalpolitikern, kommunalpoliker, kommunalpolitikerna 5

16

kunnallisvaalit

ett kommunalval, -et

17

kunnanhallitus

en kommunstyrelse, kommunstyrelsen, kommunstyrelser, kommunstyrelserna 3

18

kunnanvaltuusto

kommunfullmäktige

19

kysely

en enkät, enkäten, enkäter, enkäterna 3

20

lainsäädäntö

lagstiftning, -en

21

laki

en lag, lagen, lagar, lagarna 2

22

liike

en rörelse, rörelsen, rörelser, rörelserna 3

23

mielipide (yleinen)

en opinion, opinionen, opinioner, opinionerna 3

24

mielipide

en åsikt, åsikten, åsikter, åsikterna 3; en mening, meningen, meningar, meningarna 2

25

mielipidemittaus

en opinionsmätning, opinionsmätningen, opinionsmätningar, opinionsmätningarna 2

26

mielipidetutkimus

en opinionsundersökning, opinionsundersökningen, opinionsundersökningar, opinionsundersökningarna 2

27

ministeri

en minister, ministern, ministrar, ministrarna 2

28

neuvottelu

en förhandling, förhandlingen, förhandlingar, förhandlingarna 2

29

nukkuvien puolue

soffliggarna

30

nukkuvien puolueen jäsen

en soffliggare, soffliggaren, soffliggare, soffliggarna 5