2011 Flashcards Preview

Tłusty czwartek > 2011 > Flashcards

Flashcards in 2011 Deck (11):
1

Co jest charakterystyczne u dziecka, które złapało HBV przed 5 rż

– łatwo przechodzi w przewlekłe

2

leczenie Pneumocystic jiroveci

– trimetoprim z sulfametoksazolem (kotrimoksazol) lub pentamidyna

3

grzyb z powinowactwem do mózgu

– Cryptococcus

4

Która choroba nie jest powodowana przez poksywirus?

– ospa wietrzna

5

czynniki wirulencji

– fimbrie, zewnętrzne białka błonowe, endotoksyna, otoczka, peptydoglikan, enzymy

6

aukalioza

– Scopulariopsis

7

neurotoksyna

– C. botulinum i C. tetani

8

stolec z krwią i ropą

– EIEC

9

niebiesko-zielona ropa

– P. aeruginosa

10

kleszczowe zapalenie mózgu

– przez mleko

11

pleśniawki jamy ustnej

– Candida albicans