Luty 2015 Flashcards Preview

Tłusty czwartek > Luty 2015 > Flashcards

Flashcards in Luty 2015 Deck (45):
1

Gdzie znajduje się LPS:

w błonie zewnętrznej G(-)

2

Co wywołuje cysticerkozę:

taenia solium

3

Skład ściany komórkowej grzybów

  • glukany,
  • bialka,
  • chityna,
  • mannan

4

Mechanizm działania acyklowiru:

Acyklowir (łac. Aciclovirum) – organiczny związek chemiczny, lek przeciwwirusowy blokujący jeden z enzymów wirusa, hamując dalszą replikację i skracając przebieg choroby. Część osób jest opornych na powyższe leczenie, a wiele innych skarży się na częste bolesne nawroty objawów infekcji.

5

Dlaczego trudno tworzyć szczepionki na grypę:

z powodu dryftu i skoku antygenowego (duża zmienność)

6

Jaki charakterystyczny objaw tylko dla Coxsackie A.

herpangina

7

Szczepionka przeciwko HPV

rekombinowana

8

Fałsz o Malassezia

wywołuje atopowe zapalenie skóry i łojotokowe zap. mieszków włosowych

9

Jakiego wirusa nie wyizolujemy z kału

retrowirusy

10

Jaką drogą można się najłatwiej zakazić HIV:

transfuzje

11

Pacjent z mukowiscydozą, wyizolowano bakterię tworzącą śluz (objawy
płucne):

formy przetrwalnikowe charakterystyczne dla grzybków  (dla Candida albicans i jeszcze czegoś )

12

Co ma kwas mykolowy

Mycobacterium aviumintracellulare

13

Jak pozbywamy się form przetrwalnikowych

sterylizacja

14

Kiedy należy myć ręce

  • przed kontaktem z pacjentem
  • po kontakcie z pacjentem
  • po kontakcie z jego rzeczami

15

Głowne działanie aflatoksyny

hepatotoksyczne

16

Co najczęściej powoduje infekcje dróg moczowopłciowych:

E. coli

17

IC.
tetani, IIC.
botulinum, IIIC.
difficile, IVC.
perfifringes; a) botulizm,
b) tężec, c) zgorzel gazowa, d) rzekomobłoniaste zapalenie jelit

Ib, IIa, IIId, IVc

18

Czynnik zjadliwości kryptokoków

otoczka

19

Jak diagnozujemy zarażenie Echinococcus

przeciwciała we krwi

20

Co świadczy o toksoplazmozie wrodzonej?

IgA i IgM

21

Do diagnostyki czego można użyć OZHA

grypa, różyczka, odra

22

Co powoduje chorobę Chagasa

T. cruzi

23

Który grzyb jest dermatofitem (wywołuje dermatofitozę)

Trichophyton

24

Jaką metodą obecnie potwierdzany wściekliznę

ciałka Negriego

25

NIEprawidłowe dopasowanie miejsc bytowania

CMV - CD4

26

Jaką chorobę zwierzęcą przypomina wariant CJD

BSE

27

Wszystkie poniższe toksyny działają podobnie tu pytali o coś z cAMP
OPRÓCZ:

błonicy

28

Coś o przeżywaniu w fagocytach, które NIE:

Haemophilius influenzae

29

Najcięższe powikłanie odry.

podostre stwardniejące zapalenie mozgu

30

Drogi zakażenia krętkiem bladym:

  • uszkodzona skóra
  •  nieuszkodzone śluzówki
  • wertykalnie

31

Co odróżnia retrowirusy od pozostałych wirusów RNA:

odwrotna transkryptaza

32

Czego NIE produkuje V. cholerae:

TSST1 (to gronkowiec złocisty produkuje)

33

Diagno EBV, przebytej w przeszłości infekcji EBV

IgG, EBNA

34

Trypomastigota, jaki pasożyt

Trypanosoma gambiensi

35

Klasyfikacja Lancfield w jakich bacteriach

paciorkowce

36

W czym badamy zahamowanie wzrostu bakterii

diagnostyka bakterii w moczu

37

O owsiku nieprawda

wędruje sobie po organizmie.

38

Były dla którego pasożyta człowiek jest przypadkowym żywicielem, czy
już mi się miesza?

echinococcus granulosus

39

czego składa się szczepionka Di-Per-Te?

anatoksyna błonicy, tężca, inaktywowana krztuśca

40

Za co nie odpowiada endotoksyna:

biegunki

41

Coś o rotawirusach

zaburzenia wchłaniania ostre

42

Najczęściej w jamie ustnej zakażenie:

Candida

43

Wskaz nieprawidlowe polaczenie pasozyt zespol
chorobowy ktory
wywoluje:

giardia lamblia - krwawe biegunki

44

Dziecko 2miesięczne
i co może być najprawdopodobniej przyczyną
zapalenia spojówek?

chlamydia

45

Jak przenosi się Salmonella

drogą fekalno-oralną