Jakiś "TEST" (2013 by Michał Cebula) Flashcards Preview

Tłusty czwartek > Jakiś "TEST" (2013 by Michał Cebula) > Flashcards

Flashcards in Jakiś "TEST" (2013 by Michał Cebula) Deck (17):
1

adenowirusy

– symetria ikosaedralna, dsDNA, nie mają osłonki; drugi po rotawirusach czynnik etiologiczny biegunek u dzieci; atakują oczy, ppok i drogi oddechowe; hamują polimerazę DNA?

2

różnicowanie gronkowców i paciorkowców

– test na katalazę (gronkowce +, paciorkowce -)

3

bruzdogłowiec - cykl

– pierwszy żywiciel -> skorupiak,
- drugi -> ryba,
- ostateczny -> ssak

4

zakażenie Cryptococcus

– droga wziewna

5

mleko

– Brucella

6

zakazić toksoplazmą można się przez

– gotowane mięso, półsurowe mięso

7

zakażenia szpitalne przewodu pokarmowego

– rotawirusy

8

ZUM u dzieci

– najczęściej adenowirusy (również enterowirusy)

9

gdzie nie ma bakterii

– w moczu

10

opis jakiegoś Ukrainca (XD)

– błonica

11

zapalenie nagłośni najczęściej powoduje

– H. influenzae typ B

12

przenoszenie zakażeń w szpitalu

– ręce

13

Bacillus, zdanie nieprawdziwe

– wewnątrzkomórkowa fagocytoza

14

P. aeruginosa

– wilgotne środowisko

15

Pasteurella multocida

– psy,
- koty,
- zające,
- króliki

16

różnicowanie gronkowców

– test na koagulazę (S. aureus +, inne gronkowce - )

17

różnicowanie paciorkowców –

typ hemolizy na agarze z krwią
>gamma – paciorkowce w jamie ustnej,
>alfa – S. pneumoniae,
>beta – paciorkowce grupy A-V np. S. pyogenes (A, beta)