3 Flashcards Preview

English4 > 3 > Flashcards

Flashcards in 3 Deck (25):
0

Consume

Tüketim,harcama

1

Mainstream

Ana görüş,genel kabul,anadamar

2

İndispensable

Vazgeçilmez

3

Garment

Giyim eşyası,konfeksiyon

4

Vintage

Eski,klasikleşmiş model

5

Alter

Değişiklik yapmak

6

Needle

İğne

7

Bothered

Canı sıkkın,rahatsız olmuş

8

Aversion

Hoşnutsuzluk,hoşlanmama

9

Thread

İplik

10

Disruption

Problem,karışıklık,bozukluk

11

Substitute

Vekil,temsilci,yerine geçmek geçici olarak

12

Turn up

Ortaya çıkmak,çıkagelmek

13

Disembark

Karaya ayak basmak,çıkarmak

14

Associated

İlişkilendirilmiş

15

Discrimanation

Ayrımcılık

16

Custom

Adet,gelenek

17

Facililate

Olanak tanımak

18

Proficient

Uzman,maharetli,skillful

19

Retain

Korumak,sürdürmek

20

Unprecendented

Daha önce görülmemiş

21

Withstand

Dayanmak,karşı koymak

22

Prominent

Seçkin

23

Occupation

İş,meşguliyet,uğraşı

24

Stain

Leke,lekelemek