7 Flashcards Preview

English4 > 7 > Flashcards

Flashcards in 7 Deck (25):
0

Orphan

Yetim,öksüz,öksüz bırakmak

1

Possess

Sahip olmak

2

Unbearable

Çekilmez,dayanılmaz

3

Hurriedly

Acele ile,hızlıca,ivedilikle

4

Drawer

Çekmece

5

Hinder

Aksatmak,engel olmak,alıkoymak

6

İnsurrection

İsyan,ayaklanma

7

Filth

Pislik,ahlakı bozuk

8

Ecstatic

Mest oolmuş,kendinden geçmiş

9

İndifference

İlgisizlik,aldırmazlık

10

Rubble

Moloz

11

Scoundrel

Alçak,kötü adam

12

Humiliation

Küçük düşürme,aşağılama

13

Endure

Dayanmak,katlanmak

14

Beloved

Sevilen,canım,sevgili

15

Oppose

Karşı koymak,karşı çok çıkmak

16

Cord

Kordon,şerit,bağ

17

Ever since

O zamandan beri

18

Swing

Sallamak,salıncak

19

Affair

Mesele,iş,aşk ilişkisi

20

Drive away

Defetmek,kovmak,savmak

21

Dumb

Budala,ahmak,aptal

22

Put out

Söndürmek

23

Grasshopper

Çekirge

24

Scratch

Kazımak,kaşımak