4 Flashcards Preview

English4 > 4 > Flashcards

Flashcards in 4 Deck (25):
0

Occure

Meydana gelmek

1

Worship

İbadet (etmek),tapmak

2

Feast

Ziyafet,festival (etmek)

3

Grain

Tahıl,hububat

4

Assemble

Toplamak,toplanmak

5

Eligible

For (e uygun),seçilebilir

6

Negleet

İhmal (etmek), boşlamak

7

Landlord

Evsahibi

8

Sprinkle

Serpmek,saçmak

9

Rug

Kilim,küçük halı

10

Despair

Umudunu kesmek

11

Shabby

Eski püskü

12

Threadbare

Yırtık pırtık,eski püskü

13

Frantic

Very worried

14

Bitterly

Keskin olarak,acı bir şekilde

15

İncredulously

İnanmayarak,kuşkuyla,güvensiz

16

Mug

Gasp yapmak

17

Bushes

Çalılık

18

So-and-so

Vesaire,falan,falanca,filanca

19

Tomboy

Erkeksi kadın

20

Component

Öğe,parça

21

Emphasize

Vurgulamak

22

At the outset

Başlangıçta,başlarda

23

Content

Memnun,içerik,içindekiler

24

Extravagant

Savurgan,müsrif