6 Flashcards Preview

English4 > 6 > Flashcards

Flashcards in 6 Deck (25):
0

Vigilance

İhtiyat

1

İnfrastructure

Altyapı

2

Overwhelmed

Şaşkına dönmüş

3

Stunned

Sersemlemiş

4

Avalanche

Çığ,heyelan

5

Bewildered

Very confused

6

Grateful

Minnettar

7

Relieved

Rahatlamış,sıkıntısı gitmiş

8

İnseparable

Ayrılmaz,çok samimi

9

Occasional

Nadiren,ara sıra

10

Bickering

Münakaşa,tartışma,didişme

11

Swell

Kabarmak,şişmek

12

İnquire

Soruşturmak,araştırmak

13

Exaggeration

Abartı,mübalağa

14

Sheet

Çarşaf

15

Broadly

Uzun uzadıya,geniş olarak

16

Hollow

İçi boş,oyuk

17

Hand over

Teslim etmek,eline vermek

18

Presence of

Varlık,mevcudiyet

19

Obedient

İtaatkar,uysal

20

Wide-eyed

Masum,komplo

21

Seize

Kapmak,zorla almak

22

Plot

Arsa,komplo

23

Stand on

Israr etmek,diretmek,dizinin üstünde durmak

24

Deceive

Kandırmak,aldatmak