5 Flashcards Preview

English4 > 5 > Flashcards

Flashcards in 5 Deck (25):
0

Drown

Suda boğmak,boğulmak

1

Forecast

Tahmin,tasarlamak

2

Earnestly

Ciddiyetle

3

İntrinsically

Doğal olarak,aslında,özünde

4

İn haste

Acilen,acele olarak,in hurry

5

Peculiar

Kendine has,tuhaf

6

Unwilling

Gönülsüz,isteksiz,reluctant

7

Offender

Suçlu

8

Assessment

Değerlendirme,değer biçme

9

Collision

Çarpışma

10

İnevitable

Kaçınılmaz

11

Defer

Ertelemek

12

Commit an offence

Suç işlemek

13

Urban

Kentsel

14

Gradually

Aşamalı olarak,derece derece

15

Drought

Kuraklık

16

Hail

Dolu

17

Blizzard

Tipi,kar fırtınası

18

Settled

Yerleşik,sabit,değişmez

19

Scorching

Kavurucu sıcak

20

Mild

Ilıman

21

Fundamental

Ana,belli başlı

22

Adequate

Yeterli,kafi

23

Proportion

Orantı,oran

24

Revenue

Gelir