8 Flashcards Preview

English4 > 8 > Flashcards

Flashcards in 8 Deck (25):
0

Pitiless

Merhametsiz,amansız

1

Straw

Saman,pipet

2

Upstate

Şehir dışında

3

Prone

Meyilli,yatkın

4

Mischief

Fesat,yaramazlık

5

Massive

İriyarı,büyük

6

Vast

Çok büyük,geniş

7

İmmense

Engin,uçsuz bucaksız

8

Confinement

Hapsedilme

9

Seedy

Köhne

10

Coerce

Zorlamak,baskı yapmak

11

Rumour

Dedikodu,söylenti,dedikodusunu çıkarmak

12

Condolence

Geçmiş olsun,baş sağlığı

13

Bastion

Kale,burç,iyi korunan yer

14

Culprit

Zanlı,suçlu

15

Attentively

Dikkatlice

16

Cater

Temin etmek,sağlamak

17

Shard

Kesik parça

18

Disrupt

Dağıtmak,bozmak,engel olmak

19

Captive

Tutsak,mahkum,esir

20

Harsh

Şiddetli,kırıcı

21

Prospect

İhtimal,beklenti,umut

22

Reign

Saltanat,egemenlik

23

Defy

Karşı gelmek,kafa tutmak

24

Grant

Bağışlamak,burs