7.8 Noun Case Endings (p.45) Flashcards Preview

Basics Of Biblical Greek > 7.8 Noun Case Endings (p.45) > Flashcards

Flashcards in 7.8 Noun Case Endings (p.45) Deck (34):
1

(2) masc, nom, sg?

ος

2

(2) masc, gen, sg?

ου

3

(2) masc, dat, sg?

4

(2) masc, acc, sg?

ον

5

(2) masc, nom, pl?

οι

6

(2) masc, gen, pl?

ων

7

(2) masc, dat, pl?

οις

8

(2) masc, acc, pl?

ους

9

(1) fem, nom, sg?

η / α

10

(1) fem, gen, sg?

ης / ας

11

(1) fem, dat, sg?

ῃ / ᾳ

12

(1) fem, acc, sg?

ην / αν

13

(1) fem, nom, pl?

αι

14

(1) fem, gen, pl?

ων

15

(1) fem, dat, pl?

αις

16

(1) fem, acc, pl?

ας

17

(2) neut, nom, sg?

ον

18

(2) neut, gen, sg?

ου

19

(2) neut, dat, sg?

20

(2) neut, acc, sg?

ον

21

(2) neut, nom, pl?

α

22

(2) neut, gen, pl?

ων

23

(2) neut, dat, pl?

οις

24

(2) neut, acc, pl?

α

25

(2) masc, sg (all)?

ος, ου, ῳ, ον

26

(2) masc, pl (all)?

οι, ων, οις, ους

27

(1) fem, sg (all)?

η/α, ης/ας, ῃ/ᾳ, ην/αν

28

(2) neut, sg (all)?

ον, ου, ῳ, ον

29

(2) masc, pl (all)?

οι, ων, οις, ους

30

(1) fem, pl (all)?

αι, ων, αις, ας

31

(2) neut, pl (all)?

α, ων, οις, α

32

(2) masc (all)?

ος, ου, ῳ, ον, οι, ων, οις, ους

33

(1) fem (all)?

η/α, ης/ας, ῃ/ᾳ, ην/αν, αι, ων, αις, ας

34

(2) neut (all)?

ον, ου, ῳ, ον, α, ων, οις, α