800 Most Common Words #501-600 Flashcards Preview

Polish > 800 Most Common Words #501-600 > Flashcards

Flashcards in 800 Most Common Words #501-600 Deck (100)
Loading flashcards...
0

502
oven

502
piekarnik

1

501
out

501
na zewnątrz (outside)
wykluczony (excluded, out)

2

503
over

503
przez

3

504
właściciel

504
owner

4

505
page

505
strona

5

506
pain

506
ból

6

507
malować (v)
farba (n)

507
to paint

7

508
paper

508
papier

8

509
parallel

509
paralela

9

510
package
parcel

510
paczka

10

511
part

511
udział (n)
przedzielać (v)

11

512
przeszłość

512
past

12

513
paste

513
pasta

13

514
payment

514
płatność

14

515
peace

515
pokój

15

516
pen

516
długopis

16

517
pencil

517
ołówek

17

518
person

518
osoba

18

519
physical

519
fizyczny

19

520
picture

520
obraz (n)
obrazować (v)

20

521
pig

521
świnia

21

522
pin
to pin

522
kołek
przypiąć

22

523
pipe

523
rura

23

524
place

524
miejsce (n)
postawić (v)

24

525
zwykły

525
plain

25

526
plant
to plant

526
zakład
zasadzić

26

527
plate

527
płyta

27

528
to play
play

528
grać
sztukę

28

529
please

529
proszę

29

530
pleasure

530
przyjemność