800 Most Common Words #501-600 Flashcards Preview

Polish > 800 Most Common Words #501-600 > Flashcards

Flashcards in 800 Most Common Words #501-600 Deck (100):
0

502
oven

502
piekarnik

1

501
out

501
na zewnątrz (outside)
wykluczony (excluded, out)

2

503
over

503
przez

3

504
właściciel

504
owner

4

505
page

505
strona

5

506
pain

506
ból

6

507
malować (v)
farba (n)

507
to paint

7

508
paper

508
papier

8

509
parallel

509
paralela

9

510
package
parcel

510
paczka

10

511
part

511
udział (n)
przedzielać (v)

11

512
przeszłość

512
past

12

513
paste

513
pasta

13

514
payment

514
płatność

14

515
peace

515
pokój

15

516
pen

516
długopis

16

517
pencil

517
ołówek

17

518
person

518
osoba

18

519
physical

519
fizyczny

19

520
picture

520
obraz (n)
obrazować (v)

20

521
pig

521
świnia

21

522
pin
to pin

522
kołek
przypiąć

22

523
pipe

523
rura

23

524
place

524
miejsce (n)
postawić (v)

24

525
zwykły

525
plain

25

526
plant
to plant

526
zakład
zasadzić

26

527
plate

527
płyta

27

528
to play
play

528
grać
sztukę

28

529
please

529
proszę

29

530
pleasure

530
przyjemność

30

531
plough
to plough

531
pług
orać

31

532
packet

532
paczkę

32

533
point
to point out

533
punkt
wskazać

33

534
poison
to poison

534
trucizna
otruć

34

535
polish
to polish

535
lakier
polerować

35

536
political

536
polityczny

36

537
poor

537
biedny

37

538
porter

538
portier

38

539
position

539
pozycja

39

540
możliwy

540
possible

40

541
garnek

541
pot

41

542
potato

542
ziemniak

42

543
powder

543
proszek

43

544
power

544
moc

44

545
present

545
prezent
przedstawię

45

546
price

546
cena

46

547
print
to print

547
druk
wydrukować

47

548
prison

548
więzienie

48

549
private

549
prywatny

49

550
probable

550
prawdopodobny

50

551
process

551
proces (n)
obrobić (v)

51

552
to produce

552
produkować

52

553
profit

553
zysk (n)
zyskać (v)

53

554
property

554
nieruchomość

54

555
prose

555
proza

55

556
protest

556
protest

56

557
public

557
publiczny

57

558
pull

558
ciągnąć (v)
ciągnienie (n)

58

559
pump
to pump

559
pompę
pompowania

59

560
punishment

560
kara

60

561
purpose

561
cel

61

562
pchać (v)
pchnięcie (n)

562
push

62

563
położyć

563
put

63

564
jakość

564
quality

64

565
question
to question

565
pytanie
przesłuchać

65

566
quick

566
szybki

66

567
quiet

567
cichy (adj)
cisza (n)
cicho (be quiet)

67

568
całkiem

568
quite

68

569
kolej

569
rail

69

570
rain
to rain

570
deszcz (n)
padać (v)

70

571
zakres

571
range

71

572
szczur

572
rat

72

573
rate
to rate

573
stawka
oceniać

73

574
promień

574
ray

74

575
recreation

575
reakcja

75

576
read

576
czytać

76

577
ready

577
gotowy

77

578
powód

578
reason

78

579
paragon

579
receipt

79

580
record
to record

580
rekord
nagrać

80

581
read

581
czytać

81

582
żałować

582
regret

82

583
regular

583
regularny

83

584
relation

584
relacja

84

585
religion

585
religia

85

586
przedstawiciel

586
representative

86

587
żądanie

587
request

87

588
poszanowanie

588
respect

88

589
odpowiedzialny

589
responsible

89

590
rest

590
reszta

90

591
nagroda

591
reward

91

592
rhythm

592
rytm

92

593
rice

593
ryż

93

594
right

594
prawo

94

595
pierścień (n)
dzwonić (v)

595
ring
to ring

95

596
river

596
rzeka

96

597
road

597
droga

97

598
pręt

598
rod

98

599
roll

599
rolka

99

600
roof

600
dach