High frequency words Flashcards Preview

Polish > High frequency words > Flashcards

Flashcards in High frequency words Deck (100)
Loading flashcards...
0

he

on

1

all

wszystko

2

almost

prawie

3

again

ponownie
znowu

5

also
too
as well

też

6

always

zawsze

7

but

ale

8

behind
after
too (much)

za

8

and

i

9

because

ponieważ
bo

11

big

duży

12

can

móc
umieć

13

do
does

robić
robi

14

either
or

albo

15

after

po

15

before

przed

16

znaleźć

find

17

first

pierwszy

18

for

dla

19

friend

przyjaciel (m)
przyjaciółka (f)

20

from
of

od

21

chodzić
iść
pójść

go

22

good

dobry

23

I

ja

24

if

jeśli

25

goodbye

do widzenia

26

szczęśliwy

happy

27

mieć

have

28

przyjść (vehicle)
przychodzic (on foot)

come

29

cześć

hello