WT Congregation/Zbo'r Flashcards Preview

Polish > WT Congregation/Zbo'r > Flashcards

Flashcards in WT Congregation/Zbo'r Deck (36):
0

zadanie

assignment

1

szczegóły biblijne

bible highlights

2

czytanie Biblii

bible reading

3

grono starszych

body of elders

4

Chrześcijanin

Christian

5

zbór

congregation

6

zoborowe studium książka

congregation book study

7

datek

contribution

8

koordynator grona starszych

coordinator of the body of elders

9

skrzynka na datki

contribution box

10

wykluczenie

disfellowship

11

starszy

elder

12

spotkanie starszych

elder's meeting

13

emblematy

emblems

14

wykład instrukcyjny

instruction talk

15

Kingdom Hall

Sala Królestwa

16

Szkoła Służba Królestwa

Kingdom Ministry School

17

library

biblioteka

18

Wieczierza Pańska

Lord's Evening Meal

19

spotkanie

meeting

20

Pamiątka

Memorial

21

mikrofon

microphone

22

sługa pomocniczy

ministerial servant

23

powtórka ustna

oral review

24

nadzorca

overseer

25

scena

platform

26

wykład publiczny

public talk

27

lektor

reader

28

plan

schedule

29

sekretarz

secretary

30

zbiórka do służby

Service Meeting

31

nadzorca służby

service overseer

32

wykład

talk

33

temat

theme

34

Szkoła Teokratyczna

Theocratic Ministry School

35

studium Strażnicy

Watchtower study