800 Most Common Words #101-200 Flashcards Preview

Polish > 800 Most Common Words #101-200 > Flashcards

Flashcards in 800 Most Common Words #101-200 Deck (100):
0

budynek

building

1

żarówka

bulb

2

palić

burn

3

rozerwanie

burst

4

biznes

business

5

ale

but

6

masło

butter

7

przycisk

button

8

kupić

buy

9

ciasto

cake

10

aparat

camera

11

płótno

canvas

12

karta

card

13

opieka

care

14

kareta

carriage

15

wózek

cart

16

kot

cat

17

powód

cause

18

pewny

certain

19

łańcuch

chain

20

kreda

chalk

21

szansa

chance

22

zmiana

change

23

tani

cheap

24

ser

cheese

25

chemiczny

chemical

26

pierś

chest
breast

27

szef

chief
boss

28

broda

chin

29

kościół

church

30

okrąg

circle

31

czysty

clean

32

przejrzysty

clear

33

zegar

clock

34

ubierać

clothe

35

chmura

cloud

36

węgiel

coal

37

płaszcz

coat

38

zimno

cold

39

kołnierz

collar

40

kolor

color

41

grzebień

comb

42

komfort

comfort

43

komedia

comedy

44

wspólny

common

45

kompania

company

46

porównanie

comparison

47

konkurencja

competition

48

kompletny

complete

49

skomplikowany

complex

50

warunek

condition

51

połączenie

connection

52

świadomy
(Shiver down my) spine! he was c_________.

conscious

53

kontrola

control

54

miedź
(Me and Jen) found 100 _________ pennies.

copper

55

gotować

cook

56

kopia

copy

57

sznur

cord

58

korek

cork

59

bawełna

cotton

60

kaszel

cough

61

kraj

country

62

okładka

cover

63

krowa

cow

64

szpara

crack

65

kredyt

credit

66

przestępstwo

crime

67

okrutny

cruel

68

zmiażdżyć

crush

69

płakać

to cry

70

kubek

cup

71

biezący

current
running

72

kurtyna

curtain

73

wgięcie
krzywa

curve

74

poduszka

cushion
pillow

75

ciąć

cut

76

uszkodzić

to damage

77

niebezpieczeństwo

danger

78

ciemny

dark

79

córka

daughter

80

dzień

day

81

martwy

dead

82

drogi

dear

83

śmierć

death

84

dług

debt

85

decyzja

decision

86

głęboko

deep

87

stopień

degree

88

delikatny

delicate

89

zależny

dependent

90

projektować

design

91

pragnąć

to desire
to wish

92

zniszczenie

destruction

93

szczegół

detail

94

rozwój

development

95

inny

different

96

trawienie

digestion

97

kierunek

direction

98

brudny

dirty

99

odkrycie

discovery