WT Legal/Political Legalny/Polityczny Flashcards Preview

Polish > WT Legal/Political Legalny/Polityczny > Flashcards

Flashcards in WT Legal/Political Legalny/Polityczny Deck (19)
Loading flashcards...
0

zasady biblijne

Bible priniciples

1

kompromis
ugoda

compromise

2

sumienie

conscience

3

radzić sobie z problemami

cope with problems

4

przymierze

covenant

5

organizacja boźe

God's organization

6

wielki ucisk

great tribulation

7

Organizacja Jehowy

Jehovah's Organization

8

Liga Narodów

League of Nations

9

pośrednik

mediator

10

Prawo Mojeźesza

Mosaic Law

11

nacjonalizm

Nationalism

12

neutralność

neutrality

13

organizacja

organization

14

presja

peer pressure

15

prześladowanie

persecution

16

dziesięć przykazań

Ten Commandments

17

próba

trial

18

Narody Zjednoczone

United Nations