Jonasza Play Flashcards Preview

Polish > Jonasza Play > Flashcards

Flashcards in Jonasza Play Deck (12)
Loading flashcards...
0

Ratuj nas!

Save us!

1

Chodźcie, rzućmy losy!

Come, let us cast lots!

2

Szybko! Rzucajmy!

Quickly! Drop these!

3

Czym się zajmujesz i skąd przybywasz?

What do you do and where do you come from?

4

Coś ty uczynił?

What have you done?

5

Co mamy z tobą zrobić, aby morze się nam uspokoiło?

What should we do to you to make the sea calm down for us?

6

Save us!

Ratuj nas!

7

Come let us cast lots!

Chodźcie, rzućmy losy!

8

Quickly! Drop these!

Szybko! Rzucajmy!

9

What do you do and where do you come from?

Czym się zajmujesz i skąd przybywasz?

10

What have you done?

Coś ty uczynił?

11

What should we do to you to make the sea calm down for us?

Co mamy z tobą zrobić, aby morze się nam uspokoiło?