A-Kinematika Flashcards Preview

Skeinat (Fisika) > A-Kinematika > Flashcards

Flashcards in A-Kinematika Deck (10)
Loading flashcards...
1

Definisie:

Vektor

N Fiesiese hoeveelheid wat beide grootye en rigting het.

2

Definisie :

Skalaar

N Fiesiese hoeveelheid wat slegs grootte het.

3

Definisie :

Resulterende Vektor

Die enkele vektor wat die selfde effek het as die oorspronklike vektore wat saam inwerk.

4

Definisie :

Afstand

Die lengte van die pad afgelê.

SKALAAR

5

Definisie :

Verplasing

N Verandering in posisie.

VEKTOR

6

Definisie +Formule :

Spoed

Die tempo waarteen afstand verander.

SKALAAR

Formule : v= d/ t

7

Definisie :

snelheid

Die tempo waarteen posisie verander.

VEKTOR

Formule : Vgem = verplasing/t

8

Definisie +Formule:

Versnelling

Die tempo waarteen snelheid verander.

VEKTOR

Formule : a=( Vf - Vi)/t

9

Definisie :

Projektiel Vryval

Is wanneer die enigste krag wat op die voorwerp in wrrk gravitasieversnelling is.

10

Definisie :

Posisie

Is die plek waar n voorwerp dit bevind relatief tot n sekere verwysingspunt.

VEKTOR