G- Fotone en Elektrone Flashcards Preview

Skeinat (Fisika) > G- Fotone en Elektrone > Flashcards

Flashcards in G- Fotone en Elektrone Deck (7)
Loading flashcards...
1

Definisie

Foto elektriese effek

Die proses wat plaasvind wanneer lig op n metaal skyn en elektrone vrygestel word.

2

Definisie

Drumpel Frekwensie

Fie minimum frekwensie van invallende stralling waarby elektrone vrygestel sal word uit n spesifieke metaal.

3

definisie

Werksfunksie

Die minimum hoeveelheid energie benodig om elektrone vry te stel van die opoervlak van n metaal en weet dat die werksfunksie materiaalspesifiek is.

4

Wanneer wit lig deur n spektrum skyn, word die lig versprei in n spektrum van lig.Dit staan bekend as?

Kontinuë of deurlopende spektrum

5

Spektrum bestaan slegs uit n paar lyne van kleur?

lynemissiespektrum

6

Simbole en metings?

E- energie van die foton=J
h-planck se konstante=J. s
f-Frekwensie = Hz
y- golflengte = meter
c- spoed van lig Konstante

7

Simbole en metings?

E- energie van die foton=J
h-planck se konstante=J. s
f-Frekwensie = Hz
y- golflengte = meter
c- spoed van lig Konstante