Adjectives & Pronouns Flashcards Preview

бЪлгарски / English (US) > Adjectives & Pronouns > Flashcards

Flashcards in Adjectives & Pronouns Deck (12)
Loading flashcards...
1

Delicious

вкусни

2

чужденци

Foreigners

3

Glasses

очила

4

This (m,f,n,pl)

Този, Тази, Тоба, Тези

5

That (m,f,n,pl)

онзи, онази, оновà, онези

6

The other one (m,f,n,pl)

другия, другата, другото, другите

7

You

с вас

8

с вас

You

9

Him

с него

10

нея

her

11

You

Теб

12

Тях

Them