North,South,East,West - Directions Flashcards Preview

бЪлгарски / English (US) > North,South,East,West - Directions > Flashcards

Flashcards in North,South,East,West - Directions Deck (70)
Loading flashcards...
1

South (m, f, pl)
In the Southwestern part of ...
In the Southeastern part of...

юг, южен, южна, южно, юани
в югозападната част на ...
в югоизточната част на ...

2

West

западен, западна, западно, западни

3

East

Изток, Източен, Източна, Източно, Източи

4

North
In the Northwestern part of ...
In the Northeastern part of...

Север, северен, северна, северно
В северозападната част на...
в севернизточната част на...

5

Как пътвате до тък?

How did you travel here?

6

Понякога с кола
Обикновено пеша.

Sometimes by car.
Usually by foot.

7

How long does it take?

Колко време взема?

8

Отнема (ни) 20 минути пеша, 10 минути с кола.

It takes me (us) 20 minutes on foot, 10 minutes by car.

9

кой е вашият адрес?

What's your address?

10

My address is street Dimitar Manov, number 20, apt. 1

Моят адрес е улица Димитър Манов, номер двáдесет, апт номер 1.

11

It's on the left of the road.

Намира се отляво на пътя.

12

Turn right
Turn left

Завийте надясно
Завийте наляво

13

Walk ahead
Continue ahead (if in a taxi)

вървете направо
направо (или продължете направо)

14

Instructions for travel

инструкции за движение

15

Извинете, знаете ли къде е НДК?

Excuse me, do you know where NDK is?

16

Yes, walk straight on Bogaritsa street.

Да. Вървете направо по улица богатица.

17

At the first traffic light, turn right.

На първия светофар завийте надясно.

18

Go straight on Arsenalski Blvd. until you see City Center Mall.

Продължете направо по бул. Арсеналски до Мола на Сити Център.

19

Там завивате наляво и продължавате направо до НДК.

There you turn left until you see NDK

20

Завийте надясно по

Turn Right on

21

Завийте наляво по

Turn Left on

22

It's on the left.
It's on the right.

намира се отляво.
Намира се отдясно.

23

It is in station road
It's in the square

Намира се на шосè стейшън.
Намира се на площада.

24

It's located (it's on)
Near

Намира се
Близо до

25

On the left of the post office

От Ляво до пощата

26

От тук, от Гарата

From Here

27

минавате покрай книзарица

Go past the bookshop

28

срещо парка

It's opposite the park.

29

Where are you now?

Къде сте сига?

30

Take
the first on the right
the second on the left

хбанете
първата вдясно
втората вляво