P. 86 - Verbs & congegations Flashcards Preview

бЪлгарски / English (US) > P. 86 - Verbs & congegations > Flashcards

Flashcards in P. 86 - Verbs & congegations Deck (58)
Loading flashcards...
1

Аз зная български език и ти знаеш български език.

I know Bulgarian language and you also know Bulgarian Language.

2

I know Bulgarian language and you also know Bulgarian Language.

Аз зная български език и ти знаеш български език.

3

Аз играя футбол и ти също играеш футбол.

I play futbol and you also play futbol.

4

I play futbol and you also play futbol.

Аз играя футбол и ти също играеш футбол.

5

I live in the center and you also live in the center.

Аз живея в центъра и ти съшо живеш в центъра.

6

Аз живея в центъра и ти съшо живеш в центъра.

I live in the center and you also live in the center.

7

Аз пея добре и ти пееш добре.

I sing well and you sing well.

8

I sing well and you sing well.

Аз пея добре и ти пееш добре.

9

I drink coffee and you also drink coffee.

Аз пия кофе и ти също пиеш кофе.

10

Аз пия кофе и ти също пиеш кофе.

I drink coffee and you also drink coffee.

11

Аз чета интересна книга и ти също четеш интересна книга.

I am reading an interesting book and you also read interesting books.

12

I am knitting а sweater and you are also knitting а sweater.

Аз плета пуловер и ти също плетеш пуловер.

13

Аз плета пуловер и ти също плетеш пуловер.

I am knitting а sweater and you are also knitting а sweater.

14

I am reading an interesting book and you also are reading interesting books.

Аз чета интересна книга и ти също четеш интересна книга.

15

Аз мия чинии и ти също миеш чинии.

I wash plates and you also wash plates.

16

I wash plates and you also wash plates.

Аз мия чинии и ти също миеш чинии.

17

Аз работя много и вие също работите много.

I work a lot and you also work a lot.

18

I work a lot and you also work a lot.

Аз работя много и вие също работите много.

19

I think a lot and you also think a lot.

Аз мисля много и вие също мислите много.

20

Аз търся квартира и вие също търсите квартира.

I look for accommodations and you (respect) are also look for accommodations.

21

I look for accommodations and you (respect) are also look for accommodations.

Аз търся квартира и вие също търсите квартира.

22

Аз мисля много и вие също мислите много.

I think a lot and you also think a lot.

23

Аз броя прешките и вие също броите преските.

I count mistakes and you also count mistakes.

24

I count mistakes and you also count mistakes.

Аз броя прешките и вие също броите преските.

25

Аз уча български език и вие също учите български език.

I study the Bulgarian language and you also study the Bulgarian language.

26

I study the Bulgarian language and you also study the Bulgarian language.

Аз уча български език и вие също учите български език.

27

Аз строя къща и вие също строите къща.

I build houses and you also build houses.

28

I build houses and you also build houses.

Аз строя къща и вие също строите къща.

29

Аз говоря български и вие също говрите булгарски.

I speak Bulgarian and you also speak Bulgarian.

30

I speak Bulgarian and you also speak Bulgarian.

Аз говоря български и вие също говрите булгарски.