Objects and places with def. art. Flashcards Preview

бЪлгарски / English (US) > Objects and places with def. art. > Flashcards

Flashcards in Objects and places with def. art. Deck (30)
Loading flashcards...
1

Лампите са на масите.

The lamps are on the tables.

2

The lamp is on the table

Лампата е на масата

3

Вестникът е на бюрото.

The newspaper is on the desk.

4

The newspapers are on the desks.

Вестниците са на бюроата.

5

Одеалото е на леглото.

The blanket is on the bed.

6

The blankets are on the beds.

Одеалата са на леглата.

7

The post office is nearby the university.

Пощата е близо до университета

8

Пощите са близо до университите.

The post offices are near the universities.

9

The coffee is delicious.

Кафето е вкусно.

10

Кафетата са вкусни.

The coffees are delicious.

11

The dog is white.

Кучето е бяло.

12

Кучетата са бели.

The dogs are white.

13

Докторът е в болницата.

The doctor is in the hospital.

14

The doctors are in the hospitals.

Докторите са в болниците

15

писмата са дълги.

The letters are long.

16

The letter is long.

Писмото е дълго

17

Where is the pencil?
Here it is on the table.

Къде е моливът?
Ето го на масата.

18

Where is the blanket?
Here it is on the bed.

Къде е одеялото?
Ето го на леглото.

19

Where are the books?
Here they are in the bag.

Къде са книгите?
Ето ги в чантата.

20

Къде е чашата с вода?
Ето я в шкафа.

Where is the glass of water?
Here it is in the cup board.

21

Къде е столът?
Ето го до (пред) бюрото.

Where is the chair?
Here it is in font of the desk.

22

Къде са книгите?
Ето ги в библиотеката.

Where are the books?
Here they are, in the library.

23

Where are the clothes?
Here they are, in the closet.

Къде са дрехите?
Ето ги в гардероба.

24

Къде са обувките?
Ето ги в кутията.

Where are the shoes?
Here they are, in the box.

25

Where is the mirror?
Here it is on the wall.

Къде е огледалото?
Ето го на стената.

26

фулмастери

Felt Pens

27

Телефонът е върху онзи компютър

The telephone is on that computer

28

Those glasses are on the laptop

Онези очилá ca върху лаптопа

29

Вашата чаша с вода е върху онова бюро

Your glass of water is on that desk.

30

нашите чанти са върху този диван

Our bags are on this sofa.