Imperatives Flashcards Preview

бЪлгарски / English (US) > Imperatives > Flashcards

Flashcards in Imperatives Deck (26)
Loading flashcards...
1

Be (съм) ____

бъдете

2

Come (дойда)

елате

3

See/Look (видя)

вижте

4

Eat (ям)

яжте

5

Give (дам)

дайте

6

Go (ида, отида)

идèте, отидèте

7

Enter (вляза)

влèзте

8

Leave (изляза)

излèзте

9

Таке

вземете

10

Don't come in

не идвайте

11

Drink (пия)

пийте

12

Sing (пея)
Sing a song

пейте
пейте песен (f noun)

13

Listen (слушам)
Listen to me

Слушайте
Слушайте ме

14

Turn Left
Turn Right
Go Straight

завийте наляво
завийте надясно
продължете направо

15

Grammar rules:
To make an imperative with a verb ending in a consonant add______
Ending in a vowel _______

и или ете (plural/respect)
Ex: чета => чети, четете

й или йте
Ex: разговорям => разговаряй или разговаряйте

16

Be patient with one to another

бъдете търпеливи един към друг.

17

To look for - Look for it!

Търся - Търсете!

18

чета - четете!

to read - you read!

19

study - you study!

уча - учете!

20

пея - пейте

sing - sing!

21

лежи

lie down (to a dog)

22

мия - мий, мийте

wash - wash!, Wash! (you/rst)

23

What's the imperative for
стоя - to stay

стойте

24

Imperative for
Отговарям - to reply

Отговаряйте

25

Правете упражненя сега

Do exercises now.

26

пия, пий!, пийте!

drink, drink!, Drink (pl/rspt)!