Akut omhändertagande - cABCDE Flashcards Preview

Anestesiologi & Intensivvård > Akut omhändertagande - cABCDE > Flashcards

Flashcards in Akut omhändertagande - cABCDE Deck (4)
Loading flashcards...
1

"c" i cABCDE står för...

C: hjärtstopp + livshotande blödning

-aHLR
-Kompression av synliga yttre blödningar

2

Mål i "A"?

Mål:
1. Hitta/behandla ofri luftväg
2. Identifiera och immobilisera ev. halsryggskada

3

Åtgärder som kan tas till i "A"?

1. O2 högdos - 10-15 L på mask med reservoar. OBS! KOL (mål pOX 88-92 %)

2. Avlägsna främmande kropp

3. Suga slem/blod

4. Luftvägsmanövrar

5. Immobilisera nackskada

+ Lkm vid specifika tillstånd

4

Vilka läkemedel kan tas till i "A" och i vilka situationer?

Stridor/slemhinnesvullnad (A):

-Adrenalin (1 mg/ml) 0,3-0,5 mg IM; barn 10 ug/kg max 0,5 mg

-T. Betapred 0,5 mg 10 st; alt. 2 ml 4 mg/ml IV; alt. 4 ml Solucortef 50 mg/ml