Prehospitalt omhändertagande Flashcards Preview

Anestesiologi & Intensivvård > Prehospitalt omhändertagande > Flashcards

Flashcards in Prehospitalt omhändertagande Deck (3)
Loading flashcards...
1

Du träffar en patient på en olycksplats som är vid medvetandet, har fria luftvägar, andas och ger sig cirkulatoriskt stabil.

Du bedömer patienten utifrån ATLS så pass stabil att du vill ta en ordentlig anamnes. Vilken minnesregel är bra att känna till vid stressfyllda situationer som denna?

S(opqrst)AMPLE

•Signs and symptoms: Huvudsakliga, aktuella besväret. Vid trauma beskrivs skademekanismen
-Onset
-Provocation/palliation
-Quality
-Radiation/region
-Severity
-Time (förändring över tid)

•Allergier

•Mediciner

•Previous health issues (inkl. tid operationer)

•Last oral intake: när åt patienten sist?

•Events leading up to illness: Vad föregick insjuknandet?

2

Schema för systematisk undersökningsteknik?

A: Airways + Cervical spine control (säkra fria luftvägar och sätt nackkrage vid minsta misstanke)

B: Breathing (Andningsfrekvens, saturation, auskultera och perkutera lungor, ge syrgas)

C: Circulation (Puls, blodtryck, öppen/inre blödning, 2 grova nålar + Ringer)

D: Dissability (VAPÖR + B-glukos)

E: Exposure (Kroppsinspektion, topp till tå + stockvändning)

LÄMNA ALDRIG LETALA SKADOR I STEG 1 OM DET EJ ÄR ÅTGÄRDAT!

UPPREPA KONTROLLER!

3

Vad är viktigt att göra innan man börjar handlägga, bedöma och vårda patienter enligt ATLS?

Innan man träffat patienten på en olycksplats bör man försäkra sig om sin egen säkerhet, och känna till situationen och omständigheter kring olyckan. Denna information får man ofta från annan räddningspersonal som infinner sig på olycksplatsen, ex brandmän och polis.