Algemene patho2 Flashcards Preview

Anatomie en Fysiologie > Algemene patho2 > Flashcards

Flashcards in Algemene patho2 Deck (127):
1

Dysfagie

subjectieve gewaarwording van hinder van transport van voedsel en vloeistof

2

Pyrosis

branderig gevoel retrosternaal

3

Pyrosis mogelijk door

g.e. reflux en slokdarmspasmen

4

pathologie pyrosis

gestoorde werking g.e. sfincter, maaghernia (sliding hiatus hernia)

5

odynofagie

pijn tijdens eten = uiting ontsteking slokdarm

6

spontane slokdarmkrampen

krampen retrosternaal met uitstraling tussen schouderbladen (dd. cardiale oorsprong)

7

GERD afkorting

gastro oesofagale reflux ziekte

8

GERD ontstaat door

incontinentie g.e. sfincter/sliding hiatus hernia of door gestoorde klaringsfunctie slokdarm en maag

9

uiting klachten GERD

pyrosis bij vooroverbukken/nachtelijke reflux/verminderde peristaltiek/spontane slokdarmklachten/respiratoire symptomen

10

Verwikkelingen GERD

peptische oesofagistis, peptische stenose, barrett oesofagitis

11

Diagnose GERD

rx slokdarm, oesofagoscopie, pH metrie, bernsteintest

12

Therapie GERD

anti reflux maatregelen/medicatie (zuursecretieremmers)/heelkunde (laparoscopische Nissen-fundoplicatie)/endoscopische antirefluxmaatregelen

13

Candidiase

schimmel van de candida albicans

14

Pijn in maag uit zich in

epigastrische pijn, dyspepsie,horror carnis, nausea

15

Symptomen maagaandoening

bloedbraken/hematemesis + melena

16

Onderzoeksmethoden maag

rx SMD met barium/gastrografine en evt. biopsie + urease ademtest (voor diagnose heliobacter pylori)

17

HP

heliobacter pylori

18

gastroparese

vertraagde maaglediging in afwezigheid van mechanische obstructie

19

gastroparese door

dm, postoperatief (tijdelijk) , ideopatisch

20

maag-bulbaire ulcera veroorzaakt door

defect maagslijmvlies door HP/NSAID's/maagzuur/stress/alcohol/aspirine/corticoiden/roken

21

symptomen maag-bulbaire ulcera

epigastrische pijn, verbetering !!! na inname voedsel, nausea,braken, pyrosis,anorexie, periodisch opkomend>nachtelijke pijn

22

Verwikkelingen maag-bulbaire ulcera

bloedingen / perforatie/pylorstenose

23

therapie maag bulbaire ulcera

niets per os/ppi's/iv/gastroscopie (clips/injectie/coagulatie)/heelkunde

24

bloedingen maag bulbaire ulcera veroorzaakt

(ferriprieve anemie/melena/hematemesis,hypothensie,snelle pols,bleekheid,klam zweet,shock)

25

symptomen perforatie door ulcus

acute dolsteek met evolutie naar peritonitis

26

gedekte perforatie ulcus -maag

perforatie naar aanliggend orgaan (pancreas) = Kenmerk: geen verbetering bij nemen voedsel!!

27

symptomen: anorexie, nausea,braken oud voedsel

pylorstenose door herhaalde ulcera in de pylorstreek

28

Gastritis

acute bescahdiging van maagslijmvlies met roodvlekkerige en verkleurde mucosa (maagontsteking)

29

vormen van gastritis

erosieve gastritis/hemorragische gastritis/ auto-immune gastritis/atrofische gastrtis

30

symptomen gastritis

epigastrische pijn welke TOENEEMT !! bij eten + nausea/braken/anorexie/volheidsgevoel/vermoeidheid/hoofdpijn

31

oorzaken gastritis

obese patienten/alcohol/nsaid/acetylsalicyzuur/bacterien/hp/auto-immuunziekte

32

therapie gastritis

geen voeding per os/iv/medicatie/eradicatie hp/

33

therapie bij auto-immune gastritis

levenslang maandelijks IM-injectie van vit.B12 (vorming antistoffen tegen parietale scellen van maag en tegen intrisieke factor)

34

Kenmerken maagpoliepen

occult bloedverlies met optreden van ferriprieve anemie

35

Dundarm bestaat uit

duodenum, jejunum,ileum

36

symptomen dundarm

steatorroe + diarree

37

onderzoeken dundarm

rx dundarmtransit/jejunoscopie/enteroscopie/ileo-coloscopie/capsule - enteroscopie/bloedonderzoek/faecesonderzoek

38

pathologie dundarm

paralytische ileus/mechanische ileus/maldigestie/malabsorptie/ziekte van crohn

39

Paralytische ileus

darmobstructie/ileus door afwezigheid van darm peristaltiek (geen mechanische oorzaak)

40

Mechanische ileus

darmobstructie door afsluiting van darmlumen van dundarm of dikdarm

41

Oorzaken mechanische ileus

galsteenileus, fecale impactie,maligne stenose/inflammatoir, diverticulitis, radiatie - enteritis, volvulus,postoperatief zoals bij briden,breuken

42

volvulus

draaiing van darm

43

briden

verklevingen darm

44

symptomen mechanisceh ileus

abdominale krampachtige pijn,braken(fecaloid braken),afwezigheid stoelgang+flatus,abdominale opzetting,hypotensie,tachycardie,strangultie,gangreen,peritonitis

45

strangultie

afklemmen bloedtoevoer naar darm

46

maldigestie/malabsorptie oorzaken

gasterectomie/gastric bypass/gestoorde pancreassecretie/galwegen patho/darmmucosa patho/glutenenteropathie/

47

symptomen maldigestie/malabsorptie

diarree/steatorroe/abdominale opzetting/flatulentie/deficienties/vermagering/zwaktegevoel/cachexie

48

Ziekte van Crohn

chronische granulomateuze ontsteking van GI stelsel welke vooral voorkomt bij jonge mensen!

49

letsels voornml. bij crohn

terminale ileum en colom

50

beeld ziekte van crohn

transmurale ontsteking van darmwand uittende in oedemateuze verdikkingen/ulceraties met radiologisc h beeld van cobble stones of string sign/fistels

51

symptomen crohn

chronisceh evolutie met opstoten en remissies/diarree/abdominale pijn/koorts/vermagering/perianale letsels

52

DD bij ziekte van crohn

acute appendicitis

53

abdominale pijn bij z.van crohn (lokatie)

rechter fossa iliaca

54

therapie bij ziekte van Crohn

rust/hospitalisatie/restenarm dieet/substitutie van tekorten (vit.D),medicatie,ontstekingsremmende middelen (corticosteroiden)/heelkunde

55

pathologie colon

IBS/chronische constipatie/acute appendicitis/colon diverticulose/diverticulitis/colitis ulcerosa/colonpoliepen/colon kanker/hemorroiden

56

symptomen IBS

veranderend stoelgangpatroon/abdominale pijn(gehele colonkader)/opzettingsgevoel/dyspepsie/pyrosis/nausea/braken (maaglijden)/vermoeidheid/hoofdpijn/duizelig/zweten

57

Aangeboren vorm van chronische constipatie

ziekte van Hirschsprung

58

oorzaken chronische constipatie

idiopatisch/psychogeen/ms/ziekte van parkinson/metabole aandoeningen /mechanische aandoeningen

59

metabole aandoeningen chronische constipatie

hypokaliemie/hypothyreodie)

60

Acute appendicitis

acute ontsteking appendix welke kan evolueren naar geperforeerde appendicitis/abces/peritonitis

61

symptomen acute appendicitis

abdominale pijn (epi/meso/re.fossa iliaca),anorexie,nausea,braken, matig hoge koorts, verhoogd leukocytose/prikkeling re.fossa iliaca

62

therapie acute appendicitis

appendectomie

63

diverticulose

aanwezigheid van meerdere divertikels

64

diverticulitis

infectie en ontsteking van de diverticulose

65

ontstaan divertikel

hypermotiliteit van het colon en verhoogde intraluminele druk>belang voedingsvezels

66

linker appendicitis syndroom

ontsteking in en rond een divertikel door retentie van fecaal materiaal en bijkomst aerobe en anaerobe bacterien > darmobstructie> abcesvorming> perforatie > diffuse peritonitis

67

chronische inflammatoire aandoening mucosa colon

colitis ulcerosa

68

symptomen colitis ulcerosa

algemene ziekteverschijnselen/bloederige diarree/tenesmen,abdominale pijn

69

verwikkelingen colitis ulcerosa

toxisch megacolon + adenocarcinoom (artritis/letsels aan ogen/huidafwijkingen/letsels aan galwegen)

70

medicatie colitis ulcerosa

rust/medicatie in vorm van corticosteroiden en cyclosporine + heelkunde

71

colonpoliepen

goedaardige gesteelde of sessiele woekering van mucosa van colon

72

wegspuiten van spataderen

sclerotherapie

73

vormen van peritonitis

diffuse acute / gelokaliseerde acute/ chronische / door SOA/ spontane bacteriele/bariumperitonitis

74

Bij peritonitis zwak en stilligend of bewegingsdrang

zwak en stilligend

75

bij nierkoliek zwak en stilligeend of bewegingsdrang

bewegingsdrang

76

SOA welke peritonitis veroorzaken

Neisseria gonorrhoeae en Chlamydia trachomatis

77

Pancreas ligt tussen

duodenum en milt

78

pancreaskanalen naar duodenum

ductus van Wirung via papil van Vater in duodenum en ductus choledochus in papil van Vater en de sfincter Oddi

79

exocriene digestieve enzymen van pancreas

amylase, proteasen, lipasen

80

bij last van de pancreas de volgende symptomen:

steatorroe (door stoornis exocriene klier)

81

Bij pijn in pancreas stil zitten of liggen of bewegingsdrang

stil zitten of liggen

82

pijn in pancreas neemt toe of af na een maaltijd

neemt toe door stuwing van de ductus van wirsung

83

pathologien pancreas

mucoviscidose, acute pancreatitis, chronische pancreatitis, pancreascarcinoom

84

acute pancreatitis

autodigestief acuut ontstekingsproces van de pancreas

85

biliaire pancreatitis

verstopping papil van vater door galsteen, mogelijk verloop naar acute pancreatitis

86

oorzaken acute pancreatitis

biliaire pancreatitis,alcoholische,traumatisch,viraal, medicamenteus, metabool

87

metabole aandoening bij acute pancreatitis

hypercalcemie en hypertriglyceridemie

88

Verwikkelingen acute pancreatitis

shock door hypovolemie,pijn, paralytische ileus,acute nierinsufficientie (door tubulusnecrose),hypocalciemie(tetanie mogelijk), peripancreatische sepsis,vochtstapeling,ruptuur of bloeding in cyste of pancreasabces.

89

diagnose voor mucoviscidose

zweettest of genetisch onderzoek

90

mucoviscidose

erfelijke aandoening door abnormale werking van exocriene klieren in de pancreas (taaie secreties)

91

chronische pancreatitis

chronische ontsteking met irriversibele morfologische veranderingen (problemen met exo en endocriene funties)

92

symptomen bij exocriene pancreasinsufficientie

maldigestie,steatorroe,vermagering)

93

endocriene pancreasinsufficientie

diabetes mellitus,

94

pancreas type pijn

hevig epi en meso met uitstraling naar de rug

95

functies lever

metabolisme van koolhyraten,eiwitten,triglyceriden,vetzuren,cholestrol,galzuren,medicatie. lever zorgt voor productie gal

96

symptomen bij lever patho

icterus,galkoliek,jeuk

97

galkoliek

hevige pijn in rechter hypochonder,bandvormige uitstraling in bovenbuik en rug tussen schouderbladen, pt heeft bewegingsdrang!!

98

acute hepatitis

door hepatitis ABCE en niet specifieke hep.virussen zoals epstein-barr,cytomegalo,mazelen,medicatie,alcohol

99

verschillende fasen acute hepatitis

prodromale/icterische/herstelfase

100

chronische hepatitis

vanaf 6 maanden na begin hepatitis. komt door hep B en C, medicatie of auto-immuun

101

therapie bij chronische hepatitis

corticosteroiden en stoppen uitlokkende medicatie

102

therapie bij acute hepatitis

rust,voeding,stoppen met medicatie/alcohol,AB,

103

levercirrose

eindstadium van meerdere chronische leveraandoeningen

104

klinische tekenen levercirrose

icterus,stollingsstoornissen, spider naevi

105

verwikkelingen levercirrose

portale hypertensie, ascitis, hepatische encefalopathie

106

slechte geur uit mond bij levercirrose

foetor hepaticus

107

galstenen komen voor op de volgende plaatsen

cholecystolithiase,choledocholithiase,sludge,cholesterostenen (gal met cholestrol)

108

grote galblaas met helder gal

hydrops galblaas

109

grote galblaas met etter

empyeem galblaas

110

verkalking van galblaaswand

porcelein galblaas

111

bacteriele ontsteking galwegen

acute choleangitis

112

ERCP

endoscopisch retrograde cholangio pancreaticografie

113

nierbekken

pyelon

114

urinaire functie

filtering, absorptie en secretie, regeling volume van extracellulair vocht, regeling zuur-basen evenwicht

115

symptomen bij nierproblemen

polyurie,polydipsie,nycturie,pollakysurie,dysurie,pijnlijk branderig gevoel bij wateren,nierkoliek,urgency/urge-incontinentie,enuresis, enuresis nocturna

116

symptomen nierkoliek

zeer hevige pijn vanuit lendenstreek uitstralend naar genitalien. Bewegingsdrang!! dysurie of pollakisurie.

117

pijnlijk branderig gvoel bij plassen

cystitis of urethritis, prostatisme

118

vormen acute nierinsufficientie

preranaal,renaal,post-renaal

119

renale acute nierinsufficientie door

acute tubulusnecrose,acute glomerulonefritis,acute interstitiele nefritis

120

pre-renale nierinsufficientie door

onvoldoende circulatie nieren,verminderd volume,verminderd hartdebiet,ernstige vasoconstrictie van renale arterien

121

post-renale nierinsufficientie door

obstructie urinewegen,prostaatlijden, obstructie ureters door tumor/stenen/bloeding

122

symptomen acute nierinsufficientie

oligo en anurie (overvulling circulatie), opstapeling afbraakproducten (ureum, kreatine, kalium en H+)

123

diagnose renaal acute nierinsufficientie

vocht iv > geen verbetering nierfunctie

124

diagnose pre-renaal acute nierinsufficientie

evaluatie circulatoire vultoestand (BD,CVD,pulmonaire wigdruk)

125

diagnose post-renaal acute nierinsufficientie

abnormaal urinesediment (infectie bijv), echografie

126

therapie bij renale acute nierinsufficientie

nier dialyse tot herstel

127

chronische nierinsufficientie symptomen

polyurie, nycturie,polydipsie,overvulling circulatie