Beenderenstelsel Flashcards Preview

Anatomie en Fysiologie > Beenderenstelsel > Flashcards

Flashcards in Beenderenstelsel Deck (56):
1

5 functies beenderenstelsel

ondersteuning,opslag,vorming bloedcellen,bescherming,hefboomwerking

2

vetten opslag beenderenstelsel in

geel beenmerg

3

beenweefsel/botweefsel =

steunweefsel met cellen, matrix van ew vezels + grondsubstantie, calciumfosfaat en collagene vezels

4

beschrijf diafyse

centrale schacht,omgeeft mergholte,bevat beenmerg,compact beenweefsel

5

bescrijf epifyse

proximaal en distaal, aan uiteinden, bedekt met gewrichtskraakbeen, spongieus beenweefsel

6

binnenste beenvlies

endost

7

buitenste beenvlies

periost

8

Steunweefsel cellen

osteoblasten, osteoclasten,osteocyten

9

beenweefsel vezels

collageen

10

beenweefsel grondsubstantie

bevat calciumzouten (calcium carbonaat/fosfaat):zeer sterk

11

beenweefsel omgeven door

periost

12

osteon bestaat uit

osteocyten,kanaal van havers,matrix met canaliculi

13

endost botweefsel met

trabeculae

14

beschrijf osteoclasten

reuscellen met +50 celkernen en geven zuren en enzymen af waardoor mineralen worden afgebroken en osteolyse ingezet wordt

15

botafbraak

osteolyse

16

groeischijf

epifysairschijf

17

epifysairschijf

kraakbeenzone thv overgang diafyse-epifyse

18

osteopenie

onvoldoende verbening door verminderde activiteit osteoblasten

19

osteoperose

te veel botmassa is verloren gegaan waardoor normaal functioneren niet meer mogelijk is

20

totaal aantal botten axiaal skelet

80

21

totaal aantal botten appendiculair skelet

126

22

aantal beenderen schedel

22

23

corpus vertebrae gescheiden door

discus intervertebralis

24

kenmerken alle wervels

corpus vertebrae, arcus vertebrae, pediculi, laminae, processus transversi, foramen vertebrale, processus articularis, tussenwervelgaten

25

waar zit geen discus intervertebralis?

os sacrum/coccygis/tussen c1 en c2

26

3 types wervels

cervicale wervels, thoracale wervels, lumbale wervels

27

c1

atlas, ja knikken

28

c2

axis, nee schudden

29

c7

vertebra prominens

30

c1 articuleert met

condyli occipitalis

31

cauda equina vanaf

L2

32

lumbaal punctie thv

L3-L4 of L4-L5

33

aandoeningen columna vertebralis

scoliosis, lordosis, kyphosis

34

waaruit bestaat discus intervertebralis?

buitenste laag:vezelig kraakbeen en binne:gelatineuze kern

35

hoeveel wervels in thorax?

12

36

hoeveel ribben

7 ware costae, 5 valse costae

37

waaruit bestaat het sternum?

incisura jugularis sterni, manubrium,corpus, processus xiphoideus

38

schoudergordel

clavicula, scapula

39

armen

humerus, radius, ulna, carpus, metacarpale beenderen, phalangen

40

bekkengordel

os coxae, pelvis

41

benen

femur, tibia, fibula,tarsus, metatarsale beenderen, phalangen

42

clavicula is uniek omdat

enige directe verbinding tussen schoudergordel appendiculair skelet en axiale skelet

43

uitsteeksel op scapula

spina scapulae

44

waarop komt humerus?

cavitas glenoidalis

45

humerus bestaat uit

caput,tuberculum majus/minus,sulcus intertubercularis, trochlea,capitulum humeri,fossa cornoidea,fossa radialis, fossa olecrani

46

pronatie

vooraanzicht (radius voor ulna)

47

patella op femur bij

facies patellaris femoris

48

lichaamsgewicht van caput femoris naar femur via

collum (hals)

49

botverbindingen

junctura fibrosa(vezelig bw),cartilaginea(kraakbeen),synovialis(met membraan_>articulatio synovialis)

50

geen beweging mogelijk

synartrose

51

weinig beweeglijk

amfiartrose

52

beweeglijk

diartrose of synoviale gewrichten

53

glijbeweging

sternum>clavicula

54

v.b. synoviaal gewricht

heupgewricht (articulatio coxae verbinden femur en os coxae)

55

v.b. dubbel gewricht

femur - tibia en femur-patella

56

ziekte van Osgood-Schlatter

ontsteking thv aanhechting ligam. patellae aan de tuberositas tibiae. hierbij ontstaat een gevoelige bobbel op het scheenbeen net onder de knie