spierenstelsel functie Flashcards Preview

Anatomie en Fysiologie > spierenstelsel functie > Flashcards

Flashcards in spierenstelsel functie Deck (45):
1

m. platysma

aanspannen huid, mimmiek, kaken openen

2

m. sternocleidomastoideus

flexie hoofd, buigen nek,hoofd buigen en draaien en gezicht naar andere kant

3

m. masseter

kaken sluiten

4

m. temporalis

kaken sluiten

5

Mm. scalenii

lateroflexie hoofd, elevatie 1e en 2e rib (hulpademhaling)

6

kaken sluiten

m. masseter en m. temporalis

7

aanspannen huid,kaken openen

m. sternocleidomastoideus

8

lateroflexie hoofd, hulp ah spier

mm. scalenii

9

spieren aangehecht aan humerus

m.supraspinatus,infraspinatus,teres minor et major, subscapularis,latissimus dorsi,deltoideus, pectoralis minor, pectoralis major, coracobrachialis,

10

hoofdspieren aan schoudergordel

m. trapezius

11

m. trapezius

omhoog clavicula,(hyper)extensie nek, scapula:vasthouden,achter,omhoog,omlaag, rotatie

12

m. latissimus dorsi

extensie,retroflexie,adductie en mediale rotatie schouder

13

m. levator scapulae

heft scapula op

14

m. rhomboideus minor et major

adductie en laterale rotatie scapula

15

m. pectoralis minor

tilt ribben omhoog = hulp ah spier + omlaag en naar voren schouder

16

m. pectoralis major

adductie en mediale rotatie schouder

17

m. serratus anterior

trekt scapula naar voren + hulp ah spier

18

m. serratus posterior

hulp ah spier (in en uit)

19

m. subscapularis

endorotatie schouder

20

m. suptraspinatus

zwakke abductor

21

m. infraspinatus

exorotatie

22

m. teres minor

zwakke exorotator

23

m. teres major

endorotatie en adductie

24

caput humerus tegen

cavitas glenoidalis

25

m. biceps brachii

flexie schouder en elleboog, supinatie onderarm

26

m. triceps brachii

extensie elleboog

27

m. brachialis

flexie elleboog

28

m. deltoideus

abductie schouder

29

m. obliquus abdominus externus

buikinhoud naar binnen drukken, ribben omlaag, buigen wervelkolom zijwaarts

30

m. obliquus abdominus internus

ribben omlaag trekken, buigen wervelkolom

31

m. psoas major

flexie heup en gewrichten tussen lenden wervels

32

m. iliacus

flexie heup en gewrichten tussen lenden wervels

33

m. gluteus maximus

extensie en exorotatie heup

34

m. gluteus minimus

flexie, abductie en mediale rotatie heup

35

m. gluteus medius

abductie mediale rotatie

36

rectus femoris

extensie knie, flexie heup

37

vastus intermedius

extensie knie

38

vastus lateralis

extensie knie

39

vastus medialis

extensie knie

40

m. sartorius

flexie knie en heup, exorotatie heup

41

hamstrings

extensie , retroflexie, bij knie=buigen onderbeen=flexie

42

endorotatie heup

m. semitendinosus + m. semimembranosus

43

exorotatie heup en onderbeen

m. biceps femoris = enige spier die kan zorgen voor exorotatie in onderbeen

44

enige spier voor exorotatie onderbeen

m. biceps femoris

45

ideaal voor im. injecties

m. gluteus maximus, m. deltoideus,m. vastus lateralis