Angol chapter 4 część 1a Flashcards Preview

Chapter 5 słówka ang. > Angol chapter 4 część 1a > Flashcards

Flashcards in Angol chapter 4 część 1a Deck (37)
Loading flashcards...
1

appealed

odwoływać się do

2

Vision & hearing

wzrok i słuch

3

Taste & smell

smak i zapach

4

food industry

przemysł spożywczy

5

importance of the senses

ważność zmysłów

6

overestimate

przeceniany

7

solitary confinement

więzienna izolatka

8

obtain information

zdobywać informacje

9

external reality

zewn rzeczywistość

10

ascending

wznoszący się

11

simple sensation

proste doznania

12

flash of light

blask światła

13

single note

pojedyncza nuta

14

touch of a finger trip

dotyk koniuszka palca

15

set of notes

zestaw nut

16

takes on a particular form

przybierać określona formę

17

thinking

myślenie

18

concept formation

tworzenie pojęć

19

conscious experience

świadome doświadczenie

20

joints

staw

21

relate to

odnosić się

22

sensory impressions

wrażenia czuciowe

23

taste buds

kubki smakowe

24

make taste possible

sprawić, że odczuwamy smak

25

travel through a vacuum

poruszać się w próżni

26

remarkable property

niezwykła właściwość

27

sound wave

fala dzwiękowa

28

wavelengths

długość fali

29

cones

czopki

30

differentially

odmiennie/różnie