Angol kolokwium 2 sem 8 Flashcards Preview

Chapter 5 słówka ang. > Angol kolokwium 2 sem 8 > Flashcards

Flashcards in Angol kolokwium 2 sem 8 Deck (56)
Loading flashcards...
1

magnetic field

pole magnetyczne

2

electric field

pole elektryczne

3

carry

przenosić

4

środek

medium

5

wachać się od do

range from ..to

6

widmo widzialne

the visible spectrum

7

rozpraszać światło

brake up light

8

w tej samej kolejności

in the same order

9

pryzmat

prism

10

podczerwień

Infrared (rays) promienie

11

ultrafiolet

Ultra-violet

12

widzialny gołym okiem

visible to the naked eye

13

niewidzialny

invisible

14

wystarczający

sufficient

15

rogówka

cornea

16

pozwalać wejść

allow to do sth enter

17

wypukły

convex

18

soczewka

lens

19

skupiać światło

focus light

20

odwrócony obraz

inverted image

21

do góry nogami

upside down

22

światłoczuła struktura

photosensitive structure

23

dołek środkowy

fovea

24

ostrość widzenia

visual acuity

25

wykrywanie sygnału

signal detection

26

czuły na światło

sensitive to light

27

przekazywać

convey

28

czopki i pręciki

cones and rods

29

główny zmysł

primary sense

30

poświęcać uwagę

give attention