Chapter 3 słówka ang.C Flashcards Preview

Chapter 5 słówka ang. > Chapter 3 słówka ang.C > Flashcards

Flashcards in Chapter 3 słówka ang.C Deck (126)
Loading flashcards...
1

comprehension

zrozumienie zdolność pojmowania

2

causes

powód

3

sites

umiejscowiony

4

connection

łącznik

5

distinction

różnica

6

analogy

podobny

7

matches

zapałki

8

incorrect

niepoprawny

9

messenger

posłaniec

10

either

każdy

11

gap

przerwa

12

itself

sam

13

received

otrzymał

14

attention

uwaga

15

selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)

selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny

16

usable

użyteczny przydatny

17

sound

dzwięk

18

taste

próbować

19

sensitive

czuły wrażliwy drażliwy

20

rich

obfite

21

complexity

złożoność

22

rest

polega

23

quantity

ilość

24

gun

pistolet

25

fires

strzelać

26

alternates

kolejny

27

resting

oparty

28

additional divisions

dodatkowe podziały

29

however

jakkolwiek

30

bones

kości