Chapter 5 słówka C Flashcards Preview

Chapter 5 słówka ang. > Chapter 5 słówka C > Flashcards

Flashcards in Chapter 5 słówka C Deck (103)
Loading flashcards...
1

emerging

powstający

2

point of view

punkt widzenia

3

exception

wyjatek

4

entire

całkowity, cały

5

stencil

szablon, matryca

6

possess

posiadać

7

reaching

osiągając

8

an infant

niemowlę

9

taught

nauczani

10

seeing

widzenie

11

distinguish

rozróżniać, rozpoznawać

12

include

obejmować, zawierać

13

kind

rodzaj, typ

14

feature

właściwość, cecha

15

stand out

wyróżniać się

16

tending

tendencje

17

perceptual

percepcyjny

18

imagine

wyobrażać sobie

19

extent

objętność

20

skate

ślizgać się

21

serious

poważny

22

necessarily

koniecznie, niezbędnie

23

behave

postępować

24

described

opisywać

25

defined

okreśłać

26

distinction

różnica

27

to create

tworzyć, kreować

28

degree of confidence

stopień zaufania

29

raw data

surowe dane

30

principles

zasada