Chapter 3 słówka ang Flashcards Preview

Chapter 5 słówka ang. > Chapter 3 słówka ang > Flashcards

Flashcards in Chapter 3 słówka ang Deck (200)
Loading flashcards...
1

adjacent

sąsiadujący, przyległy

2

reminiscent

przypominający

3

direction

kierunek

4

slightly

odrobinę

5

roughly

mniej więcej, w przybliżeniu

6

mental life

życie psychiczne

7

neurotransmitter

neuroprzekaźnik

8

messenger

przenośnik, przekaźnik

9

division

układ, podział, dział

10

sympathetic

sympatyczny, przywspółczulny

11

pituitary gland

przysadka mózgowa

12

on top of sth

na górze czegoś

13

kidneys

nerki

14

hemisphere

półkule

15

be associated with

być kojarzonym z czymś

16

mediate

przekazywać, transmitować

17

verbal

ustny, werbalny

18

adaption syndrom

przystosowawczy syndrom

19

event

wydarzenie, zdarzenie

20

start point to

punkt wyjścia

21

substantial

znaczny, pokaźny

22

reliable

niezawodny, pewny, wiarygodny

23

differentiate

rozróżnić

24

somewhat

nieco, trochę

25

alternate

naprzemienny

26

brakes

hamulce

27

slow down

zwalniać

28

towards

w kierunku, przed

29

voluntary

dobrowolny

30

cross section

przekrój, poprzeczny