Arbeid, Energie en drywing 101 Flashcards Preview

Matriek Fisika 101 > Arbeid, Energie en drywing 101 > Flashcards

Flashcards in Arbeid, Energie en drywing 101 Deck (9)
Loading flashcards...
1

Definieer arbeid verrig op 'n voorwerp deur konstante krag F in simbole

W = F(verandering in x)costheta

2

Wat is die verwantskap tussen gravitasie-potensiele energie en arbeid

'n Voorwerp met groter gravitasie-potensiele energie het 'n groter kapasiteit om arbeid te verrig.

3

Definieer gravitasie-potensiele energie

Die energie wat 'n voorwerp het as gevolg van sy posisie relatief tot die oppervlak van die aarde.

4

Stel die wet van behoud van meganiese energie

Die totale meganiese energie in 'n geisoleerde sisteem bly behoue

5

Definieer totale meganiese energie

Die som van gravitasie-potensiele energie en kinetiese energie

6

Definieer 'n geisoleerde sisteem

'n Sisteem waar die netto eksterne krag (uitgesluit die gravitasiekrag) wat op die sisteem inwerk nul is

7

Definieer drywing

Die tempo waarteen arbeid verrig of energie gebruik word

8

Definieer drywing in simbole

P = W/tydsverandering

9

Onder watter omstandighede word die formule P = Fv gebruik?

Om die gemiddelde drywing te bereken wanneer 'n krag F (die komponent van die krag in die rigting van die beweging) op 'n voorwerp en die voorwerp teen 'n gemiddelde spoed v beweeg
Om die oombliklike drywing wanneer 'n krag F (die komponent van die krag in die rigting van die beweging) op 'n voorwerp inwerk en die oombliklike spoed van die voorwerp v is.