Graad 11 Meganika 101 Flashcards Preview

Matriek Fisika 101 > Graad 11 Meganika 101 > Flashcards

Flashcards in Graad 11 Meganika 101 Deck (10)
Loading flashcards...
1
Stel:

Newton se 3e Wet

Wanneer 'n liggaam 'n krag op 'n tweede liggaam uitoefen, oefen die tweede liggaam 'n krag

  • van gelyke grootte
  • in die teenoorgestelde rigting

op die eerste liggaam uit.

2
Verduidelik:

Kontakkragte

Kontakkragte ontstaan as gevolg van fisiese kontak tussen twee voorwerpe

bv. 'n sokkerspeler wat 'n bal skop

3
Verduidelik:

Nie-kontakkragte

Nie-kontakkragte ontstaan wanneer twee voorwerpe kragte op mekaar uitoefen sonder om aan mekaar te raak,

bv. die aantrekkingskrag van die aarde op 'n valskermspringer selfs al is die aarde nie in direkte kontak met die valskermspringer nie.

4
Definieer:

Liniêre momentum

Die produk van 'n voorwerp se massa en snelheid

5

Is liniere momentum 'n vektor- of skalaarhoeveelheid?

Vektor

Dit het dieselfde rigting as die snelheid van die voorwerp.

Dit het grootte en rigting, aangesien dit met krag en snelheid verband hou.

6
Gee in simbole:

Liniêre momentum

p = mv

7
Stel:

Newton se 2e Wet in terme van momentum:

Die netto krag wat op 'n voorwerp inwerk is gelyk aan die tempo van verandering in momentum van die voorwerp in die rigting van die netto krag.

8
Druk uit in Simbole:

Newton se Tweede wet in terme van momentum

Fnet  =   Δp/Δt

9
Stel:

die wet van behoud van liniêre momentum

Die totale liniêre momentum van 'n geïsoleerde sisteem bly konstant (behoue).

10
Verduidelik wat bedoel word met:

'n Geïsoleerde sisteem

'n Geïsoleerde sisteem is een waarvoor die netto eksterne krag wat op die sisteem inwerk, nul is.