Meganika 101 Flashcards Preview

Matriek Fisika 101 > Meganika 101 > Flashcards

Flashcards in Meganika 101 Deck (12)
Loading flashcards...
1
Definieer:

Verwysingsraamwerk

'n Koordinaat- of assestelsel relatief waartoe die posisie en beweging van voorwerpe gemeet word.

2
Definieer:

Relatiewe snelheid

Die vektorverskil tussen die snelhede van 2 voorwerpe relatief tot dieselfde verwysingsraamwerk

3
Noem:

Eienskappe van projektiele

  • Val vry teen gravitasieversnelling 'g'
  • Versnel afwaarts teen konstante versnelling ongeag of die projektiel opwaarts of afwaarts beweeg
  • Het 'n snelheid van 0 by hulle maksimum hoogte
  • Neem dieselfde tyd om hul maksimum hoogte te bereik vanaf die punt van opwaartse projeksie as die tyd wat hul neem om terug te val na die punt van projeksie.
  • Hul opwaartse en afwaartse bewegings kan deur 'n enkele stel vergelykings beskryf word

4
Gee weer in grafiekvorm (verplasing-, snelheid-, en versnelling-tyd):

Die beweging van 'n voorwerp wat vertikaal opwaarts gegooi is

-

5

Beskryf die beweging van 'n voorwerp wat hop

-

6
Gee weer in grafiekvorm (verplasing-, snelheid, en versnelling-tyd)

Die beweging van 'n voorwerp wat vertikaal afwaarts gegooi is

-

7

Onder watter toestande bly die momentum van 'n sisteem behoue?

As die netto eksterne krag wat daarop inwerk, nul is.

8

Wat kan 'n verandering in momentum teweeg bring?

'n Eksterne krag

9
Definieer

Die impuls van 'n krag

Die produk van die gemiddelde netto krag en die tydsinterval waartydens hierdie krag inwerk

10
Definieer in terme van simbole:

Impuls

Fnet Δt   =   Δp

11
Verduidelik wat is:

'n Elastiese botsing

Beide momentum en kinetiese energie behoue 

(in 'n elastiese botsing)

12
Veruidelik wat is:

'n Onelastiese botsing

Kinetiese energie bly nie behoue nie.  

(Slegs momentum behoue)