Golwe, klank en lig 101 Flashcards Preview

Matriek Fisika 101 > Golwe, klank en lig 101 > Flashcards

Flashcards in Golwe, klank en lig 101 Deck (11)
Loading flashcards...
1

Wat is die Dopplereffek

Die Dopplereffek is die verandering in frekwensie (of toonhoogte) van die klank gemeet deur 'n luisteraar.
Dit is omdat die klankbron en die luisteraar verskillende snelhede relatief tot die medium van klankvoortplanting het.

2

Verduidelik waarom 'n klankgolf se toonhoogte toeneem wanneer 'n bron na die luisteraar toe beweeg, en afneem wanneer dit wegbeweeg.

Wanneer die bron van klankgolwe relatief tot lug beweeg en die luisteraar stil staan relatief tot lug, verander die beweging die golflengte van die klankgolf in lug en dus ook die waargenome frekwensie.
-As die klankbron 'n stilstaande luisteraar nader, word golwe voor die bewegende bron saamgepers wat 'n korter golflengte, en dus 'n hoër waargenome frekwensie, tot gevolg het.
Wanneer die klankbron weg vanaf 'n stilstaande luisteraar beweeg, word golwe agter die bewegende bron uitgerek wat 'n langer golflengte, en dus 'n laer waargenome frekwensie, tot gevolg het.

3

Verduidelik waarom 'n klankgolf se toonhoogte toeneem as die luisteraar 'n stilstaande bron nader, en afneem wanneer die luisteraar weg vanaf 'n stilstaande bron beweeg.

Wanneer die luisteraar relatief tot lug beweeg en die klankbron stilstaande is relatief tot lug, verander die beweging die frekwensie waarteen die luisteraar golffronte ontmoet en dus ook die waargenome frekwensie.
Wanneer die luisteraar 'n stilstaande bron nader, ontmoet die luisteraar meer golffronte per eenheidstyd as 'n stilstaande luisteraar, wat 'n hoër waargenome frekwensie tot gevolg het.
Wanneer die luisteraar weg vanaf 'n stilstaande bron beweeg, ontmoet die luisteraar minder golffronte per eenheidstyd as 'n stilstaande luisteraar, wat 'n laer waargenome frekwensie tot gevolg het.

4

Noem twee toepassings van die Dopplereffek in die mediese omgewing

Ultraklankgolwe word gebruik met:
meting van tempo van bloedvloei
meting van hartklop van 'n fetus in die baarmoeder.

5

Definieer interferensie

Die superposisie van golwe as twee golwe deur dieselfde gebied op dieselfde tyd beweeg.

6

Verduidelik konstruktiewe interferensie

=

7

Verduidelik destruktiewe interferensie

-

8

Definieer 'n golffront

'n Denkbeeldige lyn wat golwe wat in fase is, verbind

9

Stel Huygens se beginsel

Elke punt op 'n golffront dien as 'n bron van sekondêre golwe wat voorwaarts beweeg teen dieselfde spoed as die golf

10

Diffrasie

Die vermoë van 'n golf om in golffronte uit te sprei soos wat dit deur 'n klein opening of om 'n skerp kant beweeg.

11

Pas Huygens se beginsel toe om diffraksie kwalitatief te verduidelik.

-