Elektrisiteit en Magnetisme 101 Flashcards Preview

Matriek Fisika 101 > Elektrisiteit en Magnetisme 101 > Flashcards

Flashcards in Elektrisiteit en Magnetisme 101 Deck (15)
Loading flashcards...
1
Noem:

Die basiese bron van elektromagnetiese golwe

'n Versnelde lading

2
Verduidelik hoe word:

Elektromagnetiese golwe voortgeplant

As 'n elektriese veld wat in een vlak ossileer 'n magneetveld in 'n vlak loodreg daarop produseer,

wat weer op sy beurt 'n ossilerende elektriese veld produseer, word 'n elektromagnetiese golf voortgeplant.

3
Gee voorbeelde van

Gebruike van EM-straling

  • X-strale
  • Mikrogolwe
  • Radio- en TV-golwe
  • infrarooi

4
Verduidelik:

Gevare van gammastrale

Groot dosisse gamma-bestraling kan gesonde selle beskadig of verander, wat lei tot die groei van die kankerselle of gewasse.

Gamma bestraling hou ook verband met kernontploffings en ​​-ongelukke.   Voorvalle soos hierdie produseer gamma-strale wat die omgewing vir jare lank kan kontamineer.

5

Noem die energie-omskakeling in generators

Meganiese energie  ►  Elektriese energie

6

Noem die energie-omskakeling in motors

Elektriese energie  ►   Meganiese energie

7
Stel:

Faraday se Wet

Die geïnduseerde emk, Є is:

  • direk eweredig aan die verandering in vloed ΔФ
  • en indirek eweredig aan Δt

8
Stel:

Lenz se Wet

Die rigting van die geïnduseerde stroom is van só ‘n aard dat die magnetiese veld wat ontstaan geneig is om die oorsaak van die induksie teen te staan.

9
Beskryf die

Die effek van ultraviolet straling op die vel.

Die ultraviolet strale van die son beskadig die vel en veroorsaak velkanker

10

Verduidelik hoekom 'n stroomdraende klos wat in 'n magneetveld geplaas is sal draai

-

11

Verduidelik die basiese beginsel van 'n elektriese motor

-

12

Gee voorbeelde van die gebruik van WS-motors

-

13

Gee voorbeelde van die gebruik van GS-motors

-

14

Verduidelik die voordele van wisselstroom

-

15

Waarom is die wortel-van-die-gemiddelde-kwatraat-waardes van nut?

-