Basic - Phrases x 020 - General Flashcards Preview

(My Phrs - Tagalog Basic) > Basic - Phrases x 020 - General > Flashcards

Flashcards in Basic - Phrases x 020 - General Deck (20):
0

Ang baro ay maganda.

The dress is pretty.

1

Ang bahay ay malaki.

The house is big.

2

Ang aso ay malinis.

The dog is clean.

3

Ang babae at ang lalaki ay nagluluto.

The woman and the man are cooking.

4

Maganda ang babae.

The woman is pretty.

5

Kumakain ang bata.

The child is eating.

6

Mga bata sina Peter at Mary.

Peter and Mary are children.

7

Ang aso at pusa ay mga hayop.

The dog and cat are animals.

8

Mga lunsod ang Maynila at Cebu.

Manila and Cebu are cities.

9

Sina Helen ay mga babae.

Helen and companions are women.

10

Ang mga bata ay kumakain.

The children are eating.

11

Mataba ang pusa.

The cat is fat.

12

Nagluluto si Mary.

Mary is cooking.

13

Mababait sina Helen at Tom.

Helen and Tom are good.

14

Ang bahay ay malaki.

The house is big.

15

Si Tom ay batang lalaki.

Tom is a boy.

16

Si Helen ay batang babae.

Helen is a girl.

17

Kumakain ang pusa.

The cat is eating.

18

Ang mga baro at mga sapatos ay malilinis.

The dresses and pairs of shoes are clean.

19

Ang Estados Unidos ay malaki.

The United States is big.

Decks in (My Phrs - Tagalog Basic) Class (75):