Basic - Phrases x 016 - General Flashcards Preview

(My Phrs - Tagalog Basic) > Basic - Phrases x 016 - General > Flashcards

Flashcards in Basic - Phrases x 016 - General Deck (16):
0

Pupunta ako sa opisina

I'm going to the office

1

Saan ang tindahan?

Where is the store?

2

Pupunta ka sa bayan?

Are you going to town?

3

Malapit bang simbahan?

Is the church near?

4

Anong lugar ito?

What place is this?

5

Anong kalye ito?

What street is this?

6

Ano ang saskyan ko?

What ride do I take?

7

Saan ako sasakay ng dyip?

Where do I catch the bus?

8

Saan ako bababa?

Where will I get off?

9

Ito ba ang lugar?

Is this the place?

10

Kumaliwa ka pagkalampas ng tulay

Turn left after the bridge

11

Kumanan ka sa kanto

Turn right at the corner

12

Malapit sa palengke ang bahay niya

His house is the near the market

13

Nasa tapat ng plasa ang simbahan

The church is across the plaza

14

Katabi ng munisipyo ang ospital

The hospital is next to the city hall

15

Nasa likod ng simbahan ang eskuwelahan

The school is behind the church

Decks in (My Phrs - Tagalog Basic) Class (75):