Basic - Phrases x 035 - General Flashcards Preview

(My Phrs - Tagalog Basic) > Basic - Phrases x 035 - General > Flashcards

Flashcards in Basic - Phrases x 035 - General Deck (35):
0

Ano ang pangalan mo?

What is your name?

1

Saan kayo nakatira?

Where do you live?

2

Aywan ko. / Ewan ko.

I don't know.

3

Hindi ko alam. / Di ko alam

I don't know.

4

Ayaw ako. / Ayoko.

I don't like

5

Bahala na!

Come what may!

6

Kaunti lang.

Just a little.

7

Kung minsan.

Once in a while.

8

Gising na!

Wake up!

9

Hindi bale!

Never mind!

10

Hindi naman.

Not so.

11

Hintay ka! / Teka!

Wait for a moment!

12

Huwag na. Salamat.

No more. Thank you.

13

Bahala ka.

It is up to you.

14

Magmadali ka! / Dali ka!

Hurry up!

15

Mamaya na.

For a while.

16

Ano po?

What did you say, sir/madam?

17

Salamat.

Thank you.

18

Maraming salamat.

thank you very much.

19

Saka na.

Later.

20

Sandali lamang. / Sandali lang.

Just a moment.

21

Sige na!

Go on!

22

Sayang!

What a pity. What a loss.

23

Tahimik kayo.

Be silent.

24

Tama na.

It is all right. It is enough.

25

Tayo na. / Tena.

Let's go.

26

Totoo ba? / Totoo?

Is it true?

27

Tulog na.

Go to sleep.

28

Marahil.

Maybe.

29

Siguro.

Maybe.

30

Kataka-taka!

It seems incredible!

31

Magaling!

Outstanding!

32

Nakayayamot!

It is annoying!

33

Mabuhay!

Welcome!

34

Maligayang bati!

Congratulations!

Decks in (My Phrs - Tagalog Basic) Class (75):