Basic - Phrases x 065 - Daily Phrases Flashcards Preview

(My Phrs - Tagalog Basic) > Basic - Phrases x 065 - Daily Phrases > Flashcards

Flashcards in Basic - Phrases x 065 - Daily Phrases Deck (65):
0

Walang anuman.

You're Welcome.

1

Salamat.

Thank you.

2

Pakisuyo/Paki

Please.

3

Ito pakisuyo.

This please.

4

Ayan pakisuyo.

That please

5

Magandang umaga.

Good morning.

6

Magandang tanghali.

Good noon.

7

Magandang hapon.

Good afternoon.

8

Magandang gabi.

Good night.

9

Magandang araw.

Good day

10

Paalam.

Goodbye.

11

Sige mauna na ako.

I'll go ahead.

12

Hindi ko maintindihan.

I don't understand.

13

Marunong ka ba ng English?

Can you speak English?

14

Pakiulit.

Please repeat.

15

Pakiulit ng sinabi mo?

Can you say it again?

16

Pakibagalan.

Slowly please.

17

Pasensya na.

I'm sorry.

18

Ikinalulungkot ko.

I'm so sorry.

19

Ilan sila?

How many are you?

20

Ano ang mairerekomenda mo?

What can you recommend?

21

Ano ang pinakamasarap dito?

What is the most delicious?

22

Pakikuha ng bill.

Please get the bill.

23

Masarap ang pagkain nyo.

Your food is delicious.

24

Masarap.

Delicious.

25

Pakikuha ____.

Please get ____.

26

Maligayang pagdating. (lit. Joyful arrival.)

Welcome.

27

Magkano?

How much?

28

Magkano ito?

How much is this?

29

Magkano iyan?

How much is that?

30

Pakibawasan naman.

Lower the price please.

31

Pahingi naman ng tawad.

Please give me a lower price.

32

Mahal masyado.

Too expensive.

33

Mataas masyado.

Too high.

34

May WiFi kayo?

Do you have WiFi?

35

May ____ kayo?

Do you have ____.

36

Magkano ang internet?

How much is the internet?

37

Magkano maglaro?

How much is online gaming?

38

Saan ang internet cafe dito?

Where is the internet cafe here?

39

Papunta ba ito sa ____?

Will this go to ____?

40

Papunta ba ito sa estasyion ng Cubao?

Will this go to Cubao station?

41

Dadaan ba ito sa ____?

Is this going to stop by ____?

42

Dadaan ba ito sa National Park?

Is this going to stop by the National Park?

43

Saan ang susunod na hinto?

What is the next stop?

44

____ ba ang susunod na hinto?

Is ____ the next stop?

45

Magkano papuntang ____?

How much is it to ____?

46

Papunta ba ito ng ____?

Will this go to ____?

47

Anong oras nagbubukas?

What time does it open?

48

Anong aras nagsasara?

What time does it close?

49

Kailan nagsasara?

When does it close?

50

Kailan nagbubukas?

When does it open?

51

Sa Makati.

To Makati.

52

Sa Makati tayo.

I would like to go to Makati.

53

Dito na lang.

Here is fine .

54

Saan ako makakabili ng ____?

Were can I buy ____?

55

Saan ako makakakuha ng ____?

Where can I get ____?

56

Diretso lang.

Go straight.

57

Kanan ka.

Turn right.

58

Kaliwa ka.

Turn Left.

59

Nasa kanan.

It's on the right.

60

Nasa kaliwa.

It's on the left.

61

Puwede mo ako kunan ng litrato?

Can you take my picture?

62

Puwede kita kunan ng litrato?

May I take your picture?

63

Puwede mo kami kunan ng litrato?

Can you take our picture?

64

Puwede ba kumuha ng litrato dito?

May I take a picture here?

Decks in (My Phrs - Tagalog Basic) Class (75):