Basic - Phrases x 039 - General Flashcards Preview

(My Phrs - Tagalog Basic) > Basic - Phrases x 039 - General > Flashcards

Flashcards in Basic - Phrases x 039 - General Deck (39):
0

Marunong ka ba mag english

Can you speak english

1

Hindi ko po maintindihan

I don't understand

2

Paki ulit po ng sinabi mo

Please can you say that again

3

Paki bagalang po

Slowly please

4

Pasensiya na po

Patience (sorry)

5

Magandang umaga

Good morning

6

Paumanhin po

Sorry

7

Kinalulungkot ko

Sorry (deep)

8

Nasaan ang CR

Where is the restroom? (Comfort room)

9

Salamat po

Thank you

10

Maraming salamat

Many thanks

11

Sino po siya?

Who is he/she?

12

Hindi ko po alam

I dont know

13

Kamusta ka?

How are you?

14

Ayos naman, salamt.

Fine, thank you.

15

Mabuti po, salamat.

Good, thank you.

16

Ikaw/ kayo po?

And you?

17

Anong pangalan mo/nila?

What is your name?

18

Ako si/ Ang pangalan ko ay si

My name is..

19

Kinagagalak kong makilala ka

Nice to meet you

20

Paki usap po

Please

21

Walang anuman

Youre welcome

22

Ingat

Take care

23

Ilang taon ka na?

How old are you?

24

Taga saan ka?

Where are you from?

25

Saan ka nakatira?

Where do you live?

26

Saan ka galing?

Where have you been?

27

Saan ka papunta?

Where are you going

28

Pwede mo ba akong samahan sa

Can you accompany me to

29

Pwede mo ba akong dalhin sa

Can you take me to

30

Anong trabaho mo

What is your work?

31

Ano ang ginagawa mo?

What are you doing?

32

Hindi ako marunong mag tagalog mabuti

I cant speak tagalog well

33

Magandang araw

Good day

34

Anong oras na?

What time is it?

35

Anong sinasabi niya?

What is he/ she saying?

36

Ano ibig mong sabihin?

What do you mean?

37

Tara/ halika na

Lets go!

38

Sandali lang

One moment

Decks in (My Phrs - Tagalog Basic) Class (75):