Basic Vocab 1 Flashcards Preview

Kreyól Basics > Basic Vocab 1 > Flashcards

Flashcards in Basic Vocab 1 Deck (96):
1

kontan

happy / please

2

the house

kay la

3

under

anba

4

why

pouki sa

5

anvan

before

6

I / me

Mwen

7

zanmi

friend

8

not / don't / (negative)

pa

9

where? / where

ki kote? / kote

10

Mwen

I / me

11

vle

to want

12

child (age)

timoun

13

genyen , gen

to have / there is / there are

14

alot of / much / many

anpil

15

the thing

bagay la

16

souvan

often

17

nou

we / you (plural)

18

phone card

kat telefón

19

often

souvan

20

bon

good

21

chita

to sit

22

They / them / their

Yo

23

nan

in / through / to / at / into

24

li

he / she / it

25

in / through / to / at / into

nan

26

Yo

They / them / their

27

jodi a

today

28

anba

under

29

renmen

to love, to like

30

reyinyon

meeting

31

today

jodi a

32

sou

on

33

Person

Moun

34

pa

not / don't / (negative)

35

after

apre

36

when? / when

ki lé / lé

37

to need

bezwen

38

kat telefón

phone card

39

he / she / it

li

40

to wait for

tann

41

to go

ale

42

big

gwo

43

travay

to work / work

44

avék

with

45

pouki sa

why

46

earthquake

tranbleman de té

47

anpil

alot of / much / many

48

kapab , ka

can, to be able to

49

manje

to eat / food

50

gwo

big

51

tann

to wait for

52

far

lwen

53

bezwen

to need

54

tranbleman de té

earthquake

55

the key

kle a

56

before

anvan

57

machin

car / vechicle

58

ki kote? / kote

where? / where

59

ale

to go

60

happy / please

kontan

61

with

avék

62

meeting

reyinyon

63

timoun

child (age)

64

apre

after

65

no

non

66

on

sou

67

to love, to like

renmen

68

medikaman an

the medicine

69

You

Ou

70

all / every

tout

71

to eat / food

manje

72

to work / work

travay

73

non

no

74

Moun

Person

75

good

bon

76

men

but

77

to do / to make

78

bay

to give

79

kle a

the key

80

we / you (plural)

nou

81

to give

bay

82

lwen

far

83

Ou

You

84

to do / to make

85

the medicine

medikaman an

86

ki lé / lé

when? / when

87

kay la

the house

88

car / vechicle

machin

89

bagay la

the thing

90

but

men

91

to want

vle

92

tout

all / every

93

can, to be able to

kapab , ka

94

to have / there is / there are

genyen , gen

95

friend

zanmi

96

to sit

chita