Opposites Flashcards Preview

Kreyól Basics > Opposites > Flashcards

Flashcards in Opposites Deck (48):
1

bèl (Handsome/beautiful)

lèd (ugly)

2

bon (good)

move (bad/ mean)

3

brav (brave)

kapon (cowardly)

4

chè (expensive)

bon-mache (cheap)

5

cho (hot)

fret (cold)

6

dous (sweet)

anmè (bitter)

7

engra (ungrateful)

rekonesan (grateful)

8

entèlijan (clever/Intelligent)

sòt (stupid)

9

fasil (easy)

difisil (difficult)

10

fo (false / fake)

vrè (true)

11

fò (strong)

fèb (weak)

12

gra (fat)

mèg (skinny / thin)

13

gwo (big /fat)

piti (small)
(mens (thin)

14

itil (useful)

initil (useless)

15

jenn (young)
jèn

granmoun (old person / adult)
Vye (old)

16

kontan (happy)

tris (sad)

17

kout (short)

wo (tall)

18

lou (heavy)

lejè (light)
leje

19

mou (soft / tender)

di / rèd (hard)

20

nèf (new)

ize / vye (used / old (things)

21

pwòp (clean)

sal (dirty)

22

rapid / vit (fast)

dousman (slow)
lantman

23

rich (rich)

pòv / malere (poor)

24

sèch (dry)
sèk

mouye (wet)

25

travayè (hard-working)

parese (lazy)

26

vid (empty)

plen (full)

27

dwat (right)

goch (left)

28

epè (thick)

fen (thin)

29

Nò (north)

Sid (south)

30

Lès (east)

Lwès (west)

31

soti (out)

antre (in/ enter)

32

anwo (over)

anba (under)

33

silans (guiet)
trankil

bri ( noisy, loud)
byen fò

34

fè nwa (dark)

fè klè (light /clear as in not dark)

35

Jou (day)

nwit also spelled nuit (night)

36

kare (square)

won (round)
wonn

37

vivan (alive)

mouri (dead)

38

tèt (head of class or head of line)

ke (last in line)

39

apre (after)

anvan (before)

40

anndan (inside)

deyò (outside)

41

devan (in front of)

dèyè (behind)

42

mwen (less then)

pi / plis (more then)

43

pa janm (never)

toujou (always / still)

44

lwen (far)

tou pre (near / next to)
pre

45

ouvè / louvri (open)

fèmen (close)

46

laj (wide)

etwat (narrow)

47

dwat (straight)

Koube (curved)

48

orizontal (horizontal)

Vètikal (vertical)