Ekspresyon yo 2 Flashcards Preview

Kreyól Basics > Ekspresyon yo 2 > Flashcards

Flashcards in Ekspresyon yo 2 Deck (10):
1

tell a lie

bay manti

2

that's the reason why

se sa k fè /
se pou sa /
se poutèt sa

3

give me a turn

ban m fè yon kou

4

last night

yè swa /
yè oswa

5

broke my leg

kase pye m
(broke my foot)

6

I will take care of that today
(talking about business to do.)

m ap regle sa jodi a

7

to or should
ex. I have some thing TO do. or should do

pou + pronoun = to
m gen yon bagay pou m fè

8

Verb to give
Varies when?

ba > ou , li , yo
an > mwen , nou
bay> other

9

you are right

ou gen rezon.

10

they are lucky.

yo gen chans