Basic - Words & Phrases x 35 - General Flashcards Preview

(My Phrs - Tagalog Basic) > Basic - Words & Phrases x 35 - General > Flashcards

Flashcards in Basic - Words & Phrases x 35 - General Deck (35):
0

Salamat

Thank you

1

hello

Hello

2

Kumusta po Kayo?

How are you?

3

Nagaglak akong makilala ka

Nice to meet you

4

Magkita na lang tayo mamaya

See you later

5

Paalam

Good bye

6

Mauna ka na lang

Please go ahead

7

Totoo

True

8

Hindi totoo

Not true

9

Di bale na

Nevermind

10

Paumanhin po

Excuse me

11

Ako si Mila

My name is ______-

12

Pilipino ako

I am _________(nationality)

13

Ilang taon ka na ?

How old are you?

14

Nasaan ang banyo?

Where is the bathroom?

15

Nakakapagsalita ka ba ng ingles?

Do you speak english?

16

Buksan

Open(turn on)

17

Patayin

Close(turn off)

18

Saan ka nagtratrabaho?

Where do you work?

19

Gutom ka ba ?

Are you hungry?

20

Gusto mo bang kumain

Do you want to eat something ?

21

Gusto mo bang uminom?

Do you want to drink something?

22

Mainit ang panahon

The weather is hot

23

Malamig ang panahon

The weather is cold

24

Inaantok ako

I am sleepy

25

Masama ang pakiramdam ko

I don't feel well

26

Masaya ako

I am happy

27

Pagod ako

I am tired

28

Gusto ko ito

I like it

29

Ayaw ko ito

I dont like it

30

umupo ka

sit down

31

Tumihaya ka

Lie down

32

Tumayo ka

Stand up

33

Lumakad ka

Walk

34

Tumakbo ka

Run

Decks in (My Phrs - Tagalog Basic) Class (75):