Bønder Og Embetsmenn Flashcards Preview

Norsk-romantikken > Bønder Og Embetsmenn > Flashcards

Flashcards in Bønder Og Embetsmenn Deck (9):
0

Hva var de fleste nordmenn på 1800-tallet?

Fattige bønder, de kunne ikke skrive eller lese

1

Hva skjedde etter 1850-tallet?

Det ble nye skolelover- som førte til at flere fikk opplæring i lesing og skriving

2

Hva skjedde når Norge fikk skolelover?

Flere fikk opplæring i lesing og skriving

3

Hva var stort i bondesamfunnet, men ukjent for de rike?

Folkediktningen - sang, eventyr og kunsthåndverk

4

Hva innebærer folkediktning?

Sang, eventyr om tusser og troll, Espen Askeladden og kunsthåndverk

5

Hvor utdannet de fleste lærde seg?

København

6

De som var lærde og snakket høytidelig dansk, hva syntes de om de som snakket sin egen dialekt

De så ned på dem

7

Da overklassen endelig oppdaget folkediktning, hva kalte de den?

Norges største nasjonale skatt

8

Hva ville mange embetsmenn og hva var de opptatt av?

Bygge opp Norge som en selvstendig nasjon